Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia Hội thảo trực tuyến “Tham vấn các mô hình ưu tiên trong kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam” Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường do UBND tỉnh ban hành Kết quả công tác tuần 12; phương hướng, nhiệm vụ tuần 13 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 11; phương hướng, nhiệm vụ tuần 12 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo 20 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Bạc Liêu Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường Thẩm định đề cương nhiệm vụ: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2023 Kết quả công tác tuần 08; phương hướng, nhiệm vụ tuần 09 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 07; phương hướng, nhiệm vụ tuần 08 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập
Đường dây nóng
Đường dây nóng
Màu chữ Cỡ chữ
Đường dây nóng

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu như sau:

1. Số điện thoại cố định: 02913.823860 đặt tại Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu.

- Địa chỉ: Số 78, đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Hộp thư điện tử: stnmt@baclieu.gov.vn

2. Số điện thoại di động:

- Ông Nguyễn Bình Thuận, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

   + Số điện thoại: 0939.501557

   + Hộp thư điện tử: nguyenbinhthuan.stnmtbl@gmail.com

- Ông Nguyễn Văn Thuấn, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai

   + Số điện thoại: 0903.377.205

   + Hộp thư điện tử: nguyenthuan2411@gmail.com

* Lưu ý:

- Nêu rõ (hoặc ghi rõ) đầy đủ thông tin về tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của người dân có phản ánh, kiến nghị và trình bày rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật./.

 

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn