Kết quả công tác tuần 38; phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Công văn số 3325/UBND-KT ngày 14/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 37; phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 36; phương hướng, nhiệm vụ tuần 37 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tình hình khí tượng, thủy văn tháng 8/2022, dự báo tình hình khí tượng, thủy văn tháng 9/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 8/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 7/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 8, 9/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 34; phương hướng, nhiệm vụ tuần 35 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 08 năm 2022 Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7, 8/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập
Đường dây nóng
Đường dây nóng
Màu chữ Cỡ chữ
Đường dây nóng

            1. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu thiết lập đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở, cụ thể như sau:  

1.1. Thiết lập đường dây nóng, gồm:   

- Ông Nguyễn Bình Thuận, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
            Số điện thoại bàn: 0291.3556667
            Số điện thoại di động: 0939.501557

- Ông Nguyễn Hữu Danh, Chánh Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường
             Số điện thoại bàn: 0291. 3959805
            Số điện thoại di động: 0942. 507072

1.2. Hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp: thanhtrasotnmt@gmail.com

2. Về thiết lập đường dây nóng về ô nhiễm môi trường tại địa phương.

2.1. Thông tin (số điện thoại, email) đường dây nóng đã được thiết lập tại cấp tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường):

            - Chi cục Bảo vệ môi trường:

            + Số điện thoại: 02913.949.737 - 0988.989.412 (Đ/c Trịnh Khánh Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường).

            + Địa chỉ thư điện tử: ccbvmtbl@gmail.com

- Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Số điện thoại: 0291. 3959805 - 0942. 507.072 (Đ/c Nguyễn Hữu Danh, Chánh Thanh tra Sở).

            - Địa chỉ thư điện tử: thanhtrasotnmtbl@gmail.com

            2.2. Thông tin (số điện thoại, email) đường dây nóng đã được thiết lập đến cấp huyện (Phòng Tài nguyên và Môi trường):

- Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bạc Liêu:

+ Số điện thoại: 02193.820.079 - 0913.775552 (đồng chí Võ Công Hải, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường).

+ Địa chỉ thư điện tử: voconghai1977@yahoo.com.vn

- Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Giá Rai:

+ Số điện thoại: 02913.847.758 – 0917.24.54.54 (đồng chí Phan Quốc Lâm, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường)

            + Địa chỉ thư điện tử: ptnmttxgr@baclieu.gov.vn

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hồng Dân:

+ Số điện thoại: 02913.876.236 – 0944.299.990 (đồng chí Võ Huỳnh My, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường)

            + Địa chỉ thư điện tử: ptnmthd@baclieu.gov.vn

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Hải:

+ Số điện thoại: 02913.844.395 - 0983.852.234 (đồng chí Nguyễn Ngọc Anh Hào, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường).

            + Địa chỉ thư điện tử: phongtnmtdonghai@gmail.com

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hòa Bình:

+ Số điện thoại: 02913.880.533 - 0903.997669 (đồng chí Trần Văn Thống, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường)

            + Địa chỉ thư điện tử: phongtnmthuyenhoabinh@gmail.com

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Lợi:

+ Số điện thoại: 02913.735.048 - 0916.808886 (đồng chí Trần Quốc Nghiệp, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường).

            + Địa chỉ thư điện tử: ptnmthvl@gmail.com

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phước Long:

- Số điện thoại: 02913.864.870 – 0949.862.221 (đồng chí Mai Quốc Bảo, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường)

            - Địa chỉ thư điện tử: quocbao1983baclieu@gmail.com

 

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn