Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Đường dây nóng
Đường dây nóng
Màu chữ Cỡ chữ
Đường dây nóng

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu thiết lập đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở, cụ thể như sau:  

1. Thiết lập đường dây nóng, gồm:   

- Ông Phạm Quốc Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
    Số điện thoại bàn: 0291.3959058
    Số điện thoại di động: 0913. 990987

- Ông Nguyễn Hữu Danh, Phó Chánh Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường
    Số điện thoại bàn: 0291. 3959805
    Số điện thoại di động: 0942. 507072

2. Hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp: thanhtrasotnmt@gmail.com

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn