Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 23; phương hướng, nhiệm vụ tuần 24 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ tư, 15/06/2022, 12:29
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 23; phương hướng, nhiệm vụ tuần 24 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 23

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ về tình hình thực hiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Công văn gửi Sở Tài chính về việc thẩm định, bố trí kinh phí thuê tư vấn xác định giá đất cụ thể đối với khu đất thực hiện dự án khu nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao tại xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân định kỳ, thường xuyên: 03 lượt (03 người). Trình UBND tỉnh Quyết định về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030; về việc cập nhật, rà soát tình hình triển khai thực hiện cam kết Việt Nam tại Hội nghị COP26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu. Trình UBND tỉnh dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh về việc Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Vietnam Golden Shrimp xin thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp của 01 hộ dân để thực hiện dự án nhà máy chế biến thủy sản tại xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải (diện tích 7.501,10m2); Báo cáo UBND tỉnh Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Tràng An xin áp dụng giá đất tuyến đường số 14A và 14B tại dự án khu dân cư giáp khu tái định cư Bến xe - Bộ đội Biên phòng; Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Văn phòng Tỉnh ủy tại 02 thửa đất thuộc phường 1, thành phố Bạc Liêu, tổng diện tích 16.692,30 m2.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050. Tổ chức thẩm định 01 Báo cáo về giấy phép môi trường. Khảo sát và làm việc với các cơ sở trên địa bàn tỉnh về công tác bảo vệ môi trường năm 2022.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Trong tuần xử lý tổng số 2.642 hồ sơ đất đai, đã thực hiện hoàn thành 1.127 hồ sơ; còn 1.515 hồ sơ đang trong thời gian xử lý. Xác nhận đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 479 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 24

1. Văn phòng Sở

Báo cáo: Văn phòng UBND tỉnh kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II/2022; Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ kết quả cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, thẩm định công nghệ dự án đầu tư, thẩm định nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước năm 2021.

2. Thanh tra Sở

Báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Triển khai Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với 07 tổ chức được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch thanh tra năm 2022.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh cấp 01 Giấy phép gia hạn khai thác nước dưới đất.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Báo cáo UBND tỉnh về việc Công ty TNHH Tôm giống Số 1 xin điều chỉnh Quyết định cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022. Tổ chức thẩm định 01 Báo cáo về giấy phép môi trường. Tiếp tục khảo sát và làm việc với các cơ sở trên địa bàn tỉnh về công tác bảo vệ môi trường năm 2022.

Số lượt xem: 592

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn