Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 25; phương hướng, nhiệm vụ tuần 26 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ ba, 28/06/2022, 13:52
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 25; phương hướng, nhiệm vụ tuần 26 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 25

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Sở Nội vụ sơ kết 05 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên: 04 lượt (04 người). Tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với 07 tổ chức được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với các tổ chức và cá nhân sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh đề xuất, xin chủ trương Chính phủ cho phép khai thác, sử dụng cát, đất dôi dư (cải tạo, nạo vét) để xây dựng các tuyến cao tốc trên địa bàn tỉnh. Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21/6 - 30/6, dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 01/7 - 10/7/2022 và thông báo các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để phục vụ sản xuất và công tác quản lý. Tổ chức Hội thảo “Giới thiệu sổ tay tài nguyên nước dành cho cán bộ quản lý và doanh nghiệp tại tỉnh Bạc Liêu”.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại xã Vĩnh Trạch Đông, xã Hiệp Thành thuộc thành phố Bạc Liêu, tổng diện tích 330.285,03m2; ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Báo cáo UBND tỉnh về việc đề xuất nội dung góp ý Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng cầu qua sông Gành Hào; Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III kiến nghị chấp thuận các bãi chứa đất nạo vét thuộc dự án nạo vét đảm bảo giao thông kênh rạch Cái Côn - Quản lộ Phụng Hiệp; Việc thảo thuận vị trí bãi đổ thải trên địa bàn huyện Hồng Dân của dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh: Cấp giấy phép môi trường của dự án Khu Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở thương mại tại phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; ban hành Quyết định Quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu và Chương trình Quan trắc môi trường năm 2022; Báo cáo UBND tỉnh về việc chủ đề Báo cáo và cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo Hiện trạng môi trường Quốc gia năm 2022; Kết quả hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022; về đề xuất một số giải pháp để tăng cường thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Trong tuần xử lý tổng số 2.764 hồ sơ đất đai, đã thực hiện hoàn thành 1.168 hồ sơ; còn 1.596 hồ sơ đang trong thời gian xử lý. Xác nhận đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 478 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 26

1. Văn phòng Sở

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị gặp gỡ và đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022; Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 ngành tài nguyên và môi trường.

2. Thanh tra Sở

Tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với 07 tổ chức được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. Hoàn chỉnh dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước với các tổ chức và cá nhân sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Góp ý thẩm định nội dung đề xuất dự án Thuần dưỡng thủy, hải sản, nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ ở rừng phòng hộ và nuôi các loài thủy, hải sản trong lồng, bè trên biển.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất để bồi thường thực hiện dự án đường đấu nối ấp Bình Tốt A ra Quản lộ Phụng Hiệp tại xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Thẩm định Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án khu Trung tâm thương mại thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường 2, thành phố Bạc Liêu.

Số lượt xem: 78

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn