Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 27; phương hướng, nhiệm vụ tuần 28 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ ba, 12/07/2022, 08:16
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 27; phương hướng, nhiệm vụ tuần 28 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 27

1. Văn phòng Sở

Báo cáo UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ năm (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022), HĐND tỉnh khóa X; kết quả thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XVI). Báo cáo Sở Nội vụ sơ kết 05 năm thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên: 02 lượt (02 người). Tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với 07 tổ chức được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành Thông báo kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với các tổ chức và cá nhân sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh gia hạn 01 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất. Thẩm định 03 hồ sơ cấp giấy phép tài nguyên nước. Đề xuất nội dung thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 18/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững đồng bằng sông Cửu Long, chủ động thích ứng biến đổi khí hậu.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Giao 8.781,20 m2 đất đối với Văn phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu tại khóm 5, phường 1, thành phố Bạc Liêu; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Bất động sản Việt - Nhật, diện tích 25.799,31m2; Báo cáo UBND tỉnh về việc xử lý khó khăn, vướng mắc của dự án Khu phức hợp năng lượng mặt trời kết hợp nuôi tôm công nghệ cao tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình; xử lý kiến nghị của Công ty TNHH Du lịch sinh thái Đông Á Bạc Liêu liên quan đến khu đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu. Hướng dẫn UBND thành phố Bạc Liêu xử lý kiến nghị khó khăn, vướng mắc trong giải quyết yêu cầu của công dân.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về thông tin, số liệu phục vụ xây dựng báo cáo môi trường Quốc gia năm 2022 “Môi trường nông thôn - thực trạng và giải pháp”. Triển khai các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Trong tuần xử lý tổng số 2.920 hồ sơ đất đai, đã thực hiện hoàn thành 1.264 hồ sơ; còn 1.674 hồ sơ đang trong thời gian xử lý. Xác nhận đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 400 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 28

1. Văn phòng Sở

Tổng hợp báo cáo thực trạng công chức địa chính cấp xã tại địa phương gửi Tổng cục Quản lý đất đai.

2. Thanh tra Sở

Tiếp tục thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với 07 tổ chức được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. Thông qua Kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với các tổ chức và cá nhân sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo đề xuất UBND tỉnh trình Chính phủ xin cơ chế đặc thù trong quản lý, khai thác đất, cát biển phục vụ các công trình trọng điểm của tỉnh.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Báo cáo UBND tỉnh về việc xử lý kiến nghị của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu liên quan đến mục đích sử dụng đất (cho doanh nghiệp thuê) trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh ban hành Công văn về việc tăng cường thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục khảo sát và làm việc với các cơ sở trên địa bàn tỉnh về công tác bảo vệ môi trường năm 2022.

Số lượt xem: 62

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn