Kết quả công tác tuần 38; phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Công văn số 3325/UBND-KT ngày 14/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 37; phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 36; phương hướng, nhiệm vụ tuần 37 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tình hình khí tượng, thủy văn tháng 8/2022, dự báo tình hình khí tượng, thủy văn tháng 9/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 8/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 7/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 8, 9/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 34; phương hướng, nhiệm vụ tuần 35 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 08 năm 2022 Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7, 8/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 32; phương hướng, nhiệm vụ tuần 33 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ ba, 16/08/2022, 14:48
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 32; phương hướng, nhiệm vụ tuần 33 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 32

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Tổng cục Quản lý đất đai về thực trạng công chức địa chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Báo cáo Văn phòng UBND tỉnh về việc rà soát, đăng ký Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh (kỳ họp cuối năm 2022); Tình hình hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi kiểm tra tình hình sản xuất tại huyện Phước Long, huyện Hồng Dân và thị xã Giá Rai.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên: 03 lượt (03 người). Hướng dẫn 02 công dân gửi đơn yêu cầu, khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết. Ban hành Quy chế tiếp công dân năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Thông qua thành viên UBND tỉnh dự thảo Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với các hành vi vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh xin kinh phí sửa chữa thiết bị tại 03 trạm quan trắc nước mặt tự động trên địa bàn tỉnh; Báo cáo UBND tỉnh tiến độ dự thảo quy định cải tạo đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh tại xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu, diện tích 3.361,30m2; Báo cáo UBND tỉnh về đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, phát huy nguồn lực đất đai của tỉnh. Thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng tuyến đường tránh chợ Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi; dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ đường Trần Phú đến đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 7, thành phố Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Tổng hợp ý kiến góp ý các sở, ngành, đơn vị liên quan về dự thảo Kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025 từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường tỉnh; dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Khảo sát và làm việc với các cơ sở trên địa bàn tỉnh về công tác bảo vệ môi trường năm 2022. Tổ chức thẩm định cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng mới Nhà máy chế biến tôm giá trị gia tăng.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Trong tuần xử lý tổng số 3.111 hồ sơ đất đai, đã thực hiện hoàn thành 1.173 hồ sơ; còn 1.938 hồ sơ đang trong thời gian xử lý. Xác nhận đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 316 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 33

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Sở Tư pháp kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát. Dự thảo kế hoạch thu quỹ phòng, chống thiên tai Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Thanh tra Sở

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án. Hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với 07 tổ chức được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 88-NQ/CP ngày 22/7/2022 của Chính phủ và Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 13/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Báo cáo UBND tỉnh: Xin ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện Đông Hải thực hiện biện pháp hỗ trợ khác đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng cảng cá Gành Hào. Góp ý Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới, Ngày Môi trường Thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Dự thảo Thông báo kết quả làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về công tác quản lý tài nguyên và môi trường.

 

Số lượt xem: 147

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn