Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 30; phương hướng, nhiệm vụ tuần 31 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ ba, 02/08/2022, 14:16
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 30; phương hướng, nhiệm vụ tuần 31 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 30

1. Văn phòng Sở

Báo cáo: Văn phòng UBND tỉnh kết quả triển khai Chương trình xây dựng Quyết định năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Nội vụ tình hình công chức, viên chức nghỉ thôi việc từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2022; Sở Kế hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (ước thực hiện cả năm 2022), xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Sở Tài chính về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và dự toán ngân sách 2023 - 2025.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên: 04 lượt (04 người). Trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với các hành vi vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Triển khai Kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với 09 tổ chức và cá nhân sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11/7-20/7, dự báo tình hình khí tượng, thủy văn từ ngày 21/7 - 30/7/2022; tình hình chất lượng nước mặt tháng 7/2022 trên địa bàn tỉnh, đồng thời thông báo các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố để phục vụ sản xuất và công tác quản lý.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Lấy ý kiến đóng góp các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố về dự thảo Quyết định quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (thay thế Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014, Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 và Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh).

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Lấy ý kiến đóng góp các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố về dự thảo Quyết định Quy định phân cấp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quyết định Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Trong tuần xử lý tổng số 5.010 hồ sơ đất đai, đã thực hiện hoàn thành 2.180 hồ sơ; còn 2.830 hồ sơ đang trong thời gian xử lý. Xác nhận đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 390 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 31

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Văn phòng UBND tỉnh đề xuất Danh mục thủ tục hành chính có phương án cắt giảm đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và Danh mục thủ tục hành chính cần phân cấp; báo cáo kết quả kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; kết quả xử lý và trả lời các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

2. Thanh tra Sở

Dự thảo báo cáo Kết luận kết quả thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với 07 tổ chức được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. Tổ chức đối thoại vụ công dân.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh xin kinh phí sửa chữa thiết bị tại 03 trạm quan trắc nước mặt tự động trên địa bàn tỉnh.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu Sài Gòn tại phường 1, thành phố Bạc Liêu. Tiếp tục xử lý các hồ sơ đất đai.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường,  giấy phép môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thẩm định cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng mới Nhà máy chế biến tôm giá trị gia tăng. Tiếp tục khảo sát và làm việc với các cơ sở trên địa bàn tỉnh về công tác bảo vệ môi trường năm 2022.

Số lượt xem: 40

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn