Kết quả công tác tuần 38; phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Công văn số 3325/UBND-KT ngày 14/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 37; phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 36; phương hướng, nhiệm vụ tuần 37 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tình hình khí tượng, thủy văn tháng 8/2022, dự báo tình hình khí tượng, thủy văn tháng 9/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 8/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 7/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 8, 9/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 34; phương hướng, nhiệm vụ tuần 35 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 08 năm 2022 Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7, 8/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 37; phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ tư, 21/09/2022, 08:11
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 37; phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 37

1. Văn phòng Sở

Báo cáo UBND tỉnh kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý III/2022. Báo cáo Công an tỉnh về kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên: 04 lượt (04 người). Tiếp nhận 02 thông tin từ đường dây nóng phản ánh về lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản. Tiến hành thanh tra lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước và đất đai đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 473/QĐ-STNMT ngày 30/8/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận 126-KL/TU ngày 22/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU ngày 28/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XV) về phát triển kinh tế biển tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Phối hợp Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra thông tin giếng khai thác nước dưới đất có giấy phép trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Thu hồi 490m2 đất tại xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân và giao cho Công an tỉnh xây dựng trụ sở Công an xã Lộc Ninh; Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp diện tích 1.295m2; Báo cáo UBND tỉnh về việc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt và Công ty TNHH Việt Khôi Sáng Tạo xin nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư. Hướng dẫn 01 tổ chức về thủ tục đất đai và môi trường để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nuôi tôm công nghệ cao tại huyện Đông Hải.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định các hồ sơ về lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh; ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Báo cáo UBND tỉnh về việc Công ty Cổ phần Xây dựng và Bảo trì Công trình giao thông 719 xin chủ trương đầu tư dự án Trạm trộn bê tông nhựa nóng nâng công suất từ 50 tấn/giờ lên 120 tấn/giờ. Hướng dẫn UBND huyện Phước Long thực hiện thủ tục môi trường đối với việc nâng công suất lò đốt rác tại bãi rác tập trung thị trấn Phước Long. Triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Trong tuần xử lý tổng số 3.251 hồ sơ đất đai, đã thực hiện hoàn thành 1.254 hồ sơ; còn 1.997 hồ sơ đang trong thời gian xử lý. Xác nhận đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 316 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 38

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Sở Nội vụ tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, dân minh.

2. Thanh tra Sở

Tiến hành thanh tra lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước và đất đai đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 9/2022 trên địa bàn tỉnh và thông báo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ công tác quản lý và sản xuất.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh về việc xin kiện toàn Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Báo cáo UBND tỉnh về việc xử lý kiến nghị của Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh xác định đất nông nghiệp trong khu dân cư để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Kiểm tra cấp Giấy phép môi trường đối với 02 tổ chức. Tiếp tục tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và đất đai đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

 

Số lượt xem: 22

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn