Kết quả công tác tuần 47; phương hướng, nhiệm vụ tuần 48 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 46; phương hướng, nhiệm vụ tuần 47 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 45; phương hướng, nhiệm vụ tuần 46 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tình hình khí tượng, thủy văn tháng 10/2022, dự báo tình hình khí tượng, thủy văn tháng 11/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu (Khoá XVI) Kết quả công tác tuần 44; phương hướng, nhiệm vụ tuần 45 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 43; phương hướng, nhiệm vụ tuần 44 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 10 năm 2022 Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 10/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 9/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 10, 11/2022 tại các Trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 43; phương hướng, nhiệm vụ tuần 44 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ ba, 01/11/2022, 15:16
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 43; phương hướng, nhiệm vụ tuần 44 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 43

1. Văn phòng Sở

Triển khai các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc thực hiện Công văn số 3842/UBND-NC ngày 20/10/2022 của UBND tỉnh về việc Hướng dẫn triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng; Rà soát nâng bậc lương và phụ cấp 06 tháng cuối năm 2022 (đợt 2).

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên: 03 lượt (03 người). Hướng dẫn 01 tổ chức gửi đơn theo đúng quy định của pháp luật để được tiếp nhận, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước và đất đai đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 473/QĐ-STNMT ngày 30/8/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Rà soát đối tượng thanh tra, kiểm tra năm 2023.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh: Phê duyệt Quyết định tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu; Báo cáo UBND tỉnh: Về vị trí Nhà máy điện khí LNG tại tỉnh Bạc Liêu; Tình hình thực hiện quy định của pháp luật về giao khu vực biển. Tổ chức thẩm định 01 hồ sơ cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Thu hồi 797,0m2 đất của UBND xã Hưng Thành quản lý và giao cho Công an tỉnh Bạc Liêu để xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Hưng Thành; phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để bồi thường thực hiện xây dựng, nâng cấp đê biển Đông cấp bách chống biến đổi khí hậu tỉnh Bạc Liêu thuộc địa bàn huyện Đông Hải; Công ty TNHH Một thành viên đầu tư xây dựng Bình Dương Bạc Liêu xin nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất sau đó chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích quy hoạch đất giao thông công cộng dự án Khu dân cư ven sông Hòa Bình; Xin gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng đối với dự án Trung tâm thương mại Nguyễn Kim Bạc Liêu; Báo cáo UBND tỉnh về việc UBND huyện Đông Hải xin ủy quyền thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Xây dựng tuyến đường từ cầu Tư Cồ đến Chùa Linh Ứng; tiến độ thực hiện các văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X tại kỳ họp thứ bảy (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022).

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Hướng dẫn 01 tổ chức thực hiện thủ tục môi trường đối với dự án đầu tư xây dựng Khu nuôi tôm công nghệ cao tại xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Trong tuần xử lý tổng số 2.866 hồ sơ đất đai, đã thực hiện hoàn thành 1.280 hồ sơ; còn 1.582 hồ sơ đang trong thời gian xử lý. Xác nhận đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 310 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 44

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Sở Công thương tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW (khoá XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Sở Nội vụ kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022; Sở Tư pháp kết quả công tác bồi thường Nhà nước năm 2022; kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

2. Thanh tra Sở

Dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước và đất đai đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh phê duyệt quyết định tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Hợp tác xã kinh tế xanh. Kiểm tra thực tế hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất của các tổ chức phục vụ thẩm định cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Báo cáo UBND tỉnh về việc Chùa Hưng Phước xin giao đất để xây dựng cơ sở tôn giáo tại xã Hưng Phú, huyện Phước Long; UBND huyện Hòa Bình đề xuất thực hiện dự án xây dựng Trung tâm thương mại và Chợ xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình; Công an tỉnh xin điều chỉnh vị trí khu đất xây dựng Trạm kiểm soát đường thủy Gành Hào tại xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo UBND tỉnh về việc xin chủ trương chuyển tiếp các nhiệm vụ được giao trong năm 2022 sang thực hiện trong năm 2023.

Số lượt xem: 98

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn