Người dân xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi hưởng ứng chương trình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2021 ngành tài nguyên và môi trường Tổ chức triển khai hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công khai địa điểm xả thải có sự giám sát của cộng đồng Kết quả công tác tuần 40 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 41 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 39 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 40 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 8/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 9/2021 và tháng 10/2021 Kết quả công tác tuần 38 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 37 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 29 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 30 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7/2021 và tháng 8/2021
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định đề cương 02 nhiệm vụ: Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tỉnh Bạc Liêu và Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050

Bảo vệ môi trường
Thứ năm, 15/04/2021, 10:28
Màu chữ Cỡ chữ
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định đề cương 02 nhiệm vụ: Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tỉnh Bạc Liêu và Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050

Thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh về bảo vệ môi trường năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021- 2023 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Kế hoạch số 06/KH-STNMT ngày 21/01/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2021.

Ngày 12 tháng 4 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định đề cương 02 nhiệm vụ:Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tỉnh Bạc Liêu” và “Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050”.

Hội đồng thẩm định gồm ông Lữ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định; đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; đại diện các Sở: Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, thông tin, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư, Y tế; Công thương; đại diện Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cùng tham dự.

 

Mục tiêu nhiệm vụ “Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tỉnh Bạc Liêu” là nhằm thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường, tăng cường công tác phòng ngừa và chủ động sẵn sàng các nguồn lực chuyên nghiệp làm nòng cốt ứng phó và khắc phục kịp thời các vụ việc, sự cố môi trường trong quá trình thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý và xả chất thải, xảy ra trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu nhằm giảm tới mức thấp nhất thiệt hại đối với môi trường, ảnh hưởng đến kinh tế và đời sống của người dân; nhiệm vụ “Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050” hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học, cải thiện chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh; gìn giữ và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn duy trì hệ sinh thái địa phương và đa dạng sinh học vốn có; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Hội đồng thẩm định và các ý kiến nhận xét, đánh giá của Ủy viên tại cuộc họp. Ông Lữ Thanh Tùng giao Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với đơn vị tư vấn chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của Hội đồng thẩm định để hoàn chỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để triển khai đảm bảo tiến độ theo quy định./.

Số lượt xem: 428

Công Sil - Chi cục Bảo vệ môi trường

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn