Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sở Tài nguyên và Môi trường điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý

Tin thời sự
Chủ nhật, 24/07/2022, 21:17
Màu chữ Cỡ chữ
Sở Tài nguyên và Môi trường điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý

Nhằm kiện toàn Lãnh đạo Văn phòng Sở và Thanh tra Sở. Ngày 20 tháng 7 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai Quyết định về công tác cán bộ. Thành phần tham dự gồm: ông Lữ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở; Lãnh đạo Văn phòng Sở; Lãnh đạo Thanh tra Sở; Lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai và toàn thể công chức của Văn phòng Sở, Thanh tra Sở.

Thừa ủy quyền Giám đốc Sở, ông Mai Thanh Thành, Chánh Văn phòng Sở  Tài nguyên và Môi trường công bố Quyết định số 372/QĐ-STNMT ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tòng, Phó Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm.

Ông Lữ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở trao Quyết định cho ông Nguyễn Thanh Tòng

Đồng thời, ông Mai Thanh Thành công bố Quyết định số 373/QĐ-STNMT ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc điều động, bổ nhiệm ông Trần Quốc Cần, Chuyên viên Chi cục Quản lý đất đai, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm.

Ông Lữ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở trao Quyết định cho ông Trần Quốc Cần

Kết thúc Hội nghị ông Lữ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở có ý kiến phát biểu mong rằng ông Nguyễn Thanh Tòng và ông Trần Quốc Cần phát huy hơn nữa vai trò tham mưu cho Lãnh đạo Sở với cương vị mới và cùng tập thể Thanh tra Sở và Văn phòng Sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Số lượt xem: 55

Thu Mịnh - Văn phòng Sở

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn