Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2022

Tin thời sự
Thứ ba, 12/07/2022, 08:23
Màu chữ Cỡ chữ
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2022

Để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 06 tháng đầu năm 2022. Ngày 09/7/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022.

Chủ trì Hội nghị ông Nguyễn Bình Thuận, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; cùng dự Hội nghị có các Phó Giám đốc Sở, Thủ trưởng các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc; Đại diện Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu.

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, trong đó: Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng năm 2022 các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu; Trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 - 2025 tỉnh Bạc Liêu; Thu hồi đất đối với 04 tổ chức, tổng diện tích 6.817,80 m2; Cho thuê đất đối với 13 tổ chức, tổng diện tích 548.564,66 m2; Gia hạn quyền sử dụng đất đối với 06 tổ chức, tổng diện tích 25.832,07 m2; Giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 12 tổ chức, tổng diện tích 246.151,70 m2 để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; Thực hiện công tác Thống kê đất đai năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Cấp 24 Giấy phép về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. Phê duyệt 12 Báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án; Ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tiếp nhận và giải quyết trên 15.244 hồ sơ đất đai; Xác nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên 9.200 trường hợp. Thực hiện 02 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 16 tổ chức trong việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước...

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc nghe đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố báo cáo những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại và đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Bình Thuận, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu những ý kiến đóng góp, phản ánh những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị của đại biểu; đồng thời tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ để tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện 06 tháng cuối năm 2022.                                                                             

Số lượt xem: 81

Quang Cường - Văn phòng Sở

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn