Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sở Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý

Tin thời sự
Chủ nhật, 24/07/2022, 21:23
Màu chữ Cỡ chữ
Sở Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý

Nhằm kiện toàn Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường. Ngày 20 tháng 7 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai Quyết định về công tác cán bộ. Thành phần tham dự gồm: ông Lữ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở; ông Mai Thanh Thành, Chánh Văn phòng Sở; Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường và toàn thể công chức của Chi cục.

Thừa ủy quyền Giám đốc Sở, ông Mai Thanh Thành, Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường công bố Quyết định số 374/QĐ-STNMT ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bổ nhiệm ông Trần Hùng Phương, Chuyên viên Chi cục Bảo vệ môi trường, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm.

Ông Lữ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở trao Quyết định cho ông Trần Hùng Phương

Kết thúc Hội nghị ông Lữ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở có ý kiến phát biểu mong rằng với cương vị mới ông Trần Hùng Phương phát huy hơn nữa vai trò tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và cùng tập thể Chi cục Bảo vệ môi trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Số lượt xem: 71

Thu Mịnh - Văn phòng Sở

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn