Kết quả công tác tuần 23; phương hướng, nhiệm vụ tuần 24 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Nhà ở mật độ cao Hiệp Thành - Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 22; phương hướng, nhiệm vụ tuần 23 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 21; phương hướng, nhiệm vụ tuần 22 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Chung tay phục hồi hệ sinh thái Kết quả quan trắc mực nước dưới đất mùa khô (từ tháng 11/2020 – tháng 4/2021) tại các trạm quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 18; phương hướng, nhiệm vụ tuần 19 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 17; phương hướng, nhiệm vụ tuần 18 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tham gia thi đấu bóng đá giao hữu các đơn vị trong tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định đề cương 02 nhiệm vụ: Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tỉnh Bạc Liêu và Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Chợ Tràng An tại phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Bảo vệ môi trường
Thứ ba, 11/05/2021, 14:45
Màu chữ Cỡ chữ
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Chợ Tràng An tại phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Ngày 07 tháng 5 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Chợ Tràng An - Diện tích 6.756 m2 theo Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu. Hội đồng thẩm định có ông Lữ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định và các thành viên là đại diện các Sở, ngành như: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; Công Thương; Giao thông vận tải và Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bạc Liêu.

Dự án Chợ Tràng An của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Tràng An có quy mô diện tích là 6.756 m2, chợ hạng 2 với 228 điểm kinh doanh là đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ di dời các hộ dân buôn bán tự phát vào khu vực chợ mới khang trang; tạo địa điểm kinh doanh, buôn bán ổn định cho các tiểu thương; góp phần giải tỏa lòng lề đường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế ô nhiễm môi trường và an toàn giao thông. Thúc đẩy quá trình đô thị hóa trên địa bàn, ổn định và phát triển khu dân cư đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, phục vụ tốt nhất cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường 7 nói riêng, thành phố Bạc Liêu nói chung.

Ngoài ra, Dự án sẽ đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung theo phương pháp thiếu khí, hiếu khí kết hợp lọc; khu vực tập trung chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, kho chất chứa thải nguy hại và các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường khác theo quy định nhằm thu gom và xử lý chất thải đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường trước khi thải ra nguồn tiếp nhận góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước mặt gây ảnh hưởng đến người dân trong khu vực. Đồng thời, Chủ đầu tư cũng cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường; chương trình quản lý môi trường, giám sát môi trường theo quy định./.                                                           

Số lượt xem: 141

    Trương Văn Hải - Chi cục Bảo vệ môi trường

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn