Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tổ chức triển khai hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công khai địa điểm xả thải có sự giám sát của cộng đồng

Bảo vệ môi trường
Thứ hai, 18/10/2021, 08:18
Màu chữ Cỡ chữ
Tổ chức triển khai hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công khai địa điểm xả thải có sự giám sát của cộng đồng

Nhằm hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện công khai địa điểm xả thải và hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về xử lý chất thải và các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước. Đồng thời công khai, minh bạch việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt đối với việc xả nước thải sau xử lý ra môi trường của các doanh nghiệp để người dân, cộng đồng giám sát.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-STNMT ngày 06/4/2021 về việc hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công khai địa điểm xả thải có sự giám sát của cộng đồng. Qua thời gian khảo sát hiện trạng thực tế và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các điều kiện cần thiết để tiến tới cắm bảng công khai xả thải. Trong hai ngày 11 và 12/10, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tiến hành công khai địa điểm xả thải có sự giám sát của cộng đồng đối với 06 công ty trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch của Sở bao gồm: Công ty TNHH Chế biến thủy sản Xuất nhập khẩu Trang Khanh; Công ty cổ phần chế biến xuất khẩu Tôm Việt; Công ty TNHH Huy Minh; Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Ngọc Trí; Công ty cổ phần thủy sản Bạc Liêu; Công ty CP CBTS&XNK Phương Anh.

Đ/c Lữ Thanh Tùng, Phó GĐ Sở TN&MT và đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần chế biến xuất khẩu Tôm Việt giám sát việc lắp đặt bảng công khai xả thải.

Mục đích của việc công khai địa điểm xả thải để cộng đồng dân cư chủ động giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về xả nước thải của các Công ty.   

Số lượt xem: 75

Công Sil-Chi cục BVMT

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn