Kết quả công tác tuần 38; phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Công văn số 3325/UBND-KT ngày 14/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 37; phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 36; phương hướng, nhiệm vụ tuần 37 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tình hình khí tượng, thủy văn tháng 8/2022, dự báo tình hình khí tượng, thủy văn tháng 9/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 8/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 7/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 8, 9/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 34; phương hướng, nhiệm vụ tuần 35 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 08 năm 2022 Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7, 8/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tổ chức triển khai hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công khai địa điểm xả thải có sự giám sát của cộng đồng

Bảo vệ môi trường
Thứ hai, 18/10/2021, 08:18
Màu chữ Cỡ chữ
Tổ chức triển khai hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công khai địa điểm xả thải có sự giám sát của cộng đồng

Nhằm hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện công khai địa điểm xả thải và hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về xử lý chất thải và các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước. Đồng thời công khai, minh bạch việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt đối với việc xả nước thải sau xử lý ra môi trường của các doanh nghiệp để người dân, cộng đồng giám sát.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-STNMT ngày 06/4/2021 về việc hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công khai địa điểm xả thải có sự giám sát của cộng đồng. Qua thời gian khảo sát hiện trạng thực tế và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các điều kiện cần thiết để tiến tới cắm bảng công khai xả thải. Trong hai ngày 11 và 12/10, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tiến hành công khai địa điểm xả thải có sự giám sát của cộng đồng đối với 06 công ty trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch của Sở bao gồm: Công ty TNHH Chế biến thủy sản Xuất nhập khẩu Trang Khanh; Công ty cổ phần chế biến xuất khẩu Tôm Việt; Công ty TNHH Huy Minh; Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Ngọc Trí; Công ty cổ phần thủy sản Bạc Liêu; Công ty CP CBTS&XNK Phương Anh.

Đ/c Lữ Thanh Tùng, Phó GĐ Sở TN&MT và đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần chế biến xuất khẩu Tôm Việt giám sát việc lắp đặt bảng công khai xả thải.

Mục đích của việc công khai địa điểm xả thải để cộng đồng dân cư chủ động giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về xả nước thải của các Công ty.   

Số lượt xem: 416

Công Sil-Chi cục BVMT

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn