Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 12; phương hướng, nhiệm vụ tuần 13 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ tư, 29/03/2023, 16:23
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 12; phương hướng, nhiệm vụ tuần 13 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 12

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2023; báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2023. Dự thảo Báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên: 04 lượt (04 người). Tiếp tục làm việc Tổ Công tác liên ngành của Thanh tra Chính phủ triển khai Quyết định vụ xem xét khiếu nại của công dân xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi. Dự thảo Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật trong các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và sử dụng đất đối với 02 tổ chức. Triển khai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 01 tổ chức.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Thông báo đến các sở, ngành, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh về tình hình khí tượng thủy văn (từ ngày 11/3 - 20/3/2023), dự báo tình hình khí tượng thuỷ văn (từ ngày 21/3 - 31/3/2023). Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả lập danh mục hồ, ao không san lấp, danh mục nguồn nước nội tỉnh và danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ. Báo cáo UBND tỉnh triển khai thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trình Sở Tài chính bố trí nguồn vốn thực hiện Đề án “Điều tra, đánh giá lại trữ lượng, chất lượng nguồn cát biển và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 vùng ven biển tỉnh Bạc Liêu”.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh thẩm định Hồ sơ nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình, sản phẩm hoàn thành đối với Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đo đạc lập bản đồ, địa chính, đăng ký cấp Giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu; Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Quản lý đất đai, trực thuộc Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu. Phối hợp các đơn vị liên quan tư vấn, khảo sát lập Thiết kế kỹ thuật dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký cấp Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Phước Long và huyện Hồng Dân.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh ban hành Công văn tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn tỉnh; cấp 01 giấy phép môi trường. Lập văn bản gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, cải thiện kết quả thực hiện Bộ Chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường cho các năm tiếp theo.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Trong tuần xử lý tổng số 2.585 hồ sơ đất đai, đã thực hiện hoàn thành 1.307 hồ sơ; còn 1.226 hồ sơ đang trong thời gian xử lý; Xác nhận đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 238 hồ sơ; Xóa thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 247 hồ sơ; Trích lục, trích đo thửa đất, khu đất 240 hồ sơ. Tiếp tục thực hiện công tác Thống kê đất đai năm 2022 tỉnh Bạc Liêu.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 13

1. Văn phòng Sở

Ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 28/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ và Chương trình số 33-CTr/TU, ngày 19/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Thanh tra Sở

Lấy ý kiến góp ý của thành viên Tổ kiểm tra về dự thảo Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật trong các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và sử dụng đất đối với 02 tổ chức. Triển khai Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra chuyên đề về dự án nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND thị xã Giá Rai thực hiện Chuyên mục Tài nguyên và Môi trường chủ đề “Hưởng ứng Ngày Nước Thế giới, Ngày Khí tượng Thế giới năm 2023”.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Báo cáo UBND tỉnh về việc Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Tấn Khởi xin thuê đất tại phường 1, thị xã Giá Rai. Thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam, (WB) – Tiểu dự án thành phố Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa VI) về tăng cường xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu (giai đoạn 2021 - 2025).

Số lượt xem: 100

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn