Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia Hội thảo trực tuyến “Tham vấn các mô hình ưu tiên trong kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam” Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường do UBND tỉnh ban hành Kết quả công tác tuần 12; phương hướng, nhiệm vụ tuần 13 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 11; phương hướng, nhiệm vụ tuần 12 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo 20 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Bạc Liêu Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường Thẩm định đề cương nhiệm vụ: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2023 Kết quả công tác tuần 08; phương hướng, nhiệm vụ tuần 09 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 07; phương hướng, nhiệm vụ tuần 08 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 08; phương hướng, nhiệm vụ tuần 09 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ ba, 28/02/2023, 15:56
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 08; phương hướng, nhiệm vụ tuần 09 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 08

1. Văn phòng Sở

Trình UBND tỉnh xin chủ trương đề xuất thí điểm ủy quyền cho Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất một số đơn vị cấp huyện theo khoản 1 Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Hướng dẫn, đôn đốc các phòng, chi cục, đơn vị thực hiện phiếu khảo sát, đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2022 đối với tỉnh Bạc Liêu và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên: 04 lượt (04 người). Triển khai Quyết định thành lập Đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và sử dụng đất đối với 02 tổ chức. Làm việc các tổ chức, cá nhân báo cáo về công tác khắc phục các tồn tại, hạn chế về lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước sau thanh tra (lần 2) theo Quyết định số 554/QĐ-STNMT ngày 29/9/2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Phối hợp các sở, ngành liên quan xem xét có ý kiến về việc đề nghị giao khu vực biển của Công ty Cổ phần Super Wind Energy Công Lý Bạc Liêu. Hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu định kỳ 10 năm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để bồi thường thực hiện dự án xây dựng các ô đê bao ngăn mặn cấp bách kết hợp với các công trình giao thông để bảo vệ và phát triển vùng sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản huyện Vĩnh Lợi; Giao 9.924,0m2 đất cho Công an tỉnh tại phường 1, thành phố Bạc Liêu. Phối hợp các sở, ngành, đơn vị có liên quan rà soát, báo cáo dự án trọng điểm, quan trọng còn vướng công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh; thẩm định dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2020 - 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh: Ban hành Quyết định Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định, Tổ thẩm định, Đoàn kiểm tra báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; phê duyệt 01 giấy phép môi trường. Đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh 02 Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. Thẩm định Đề cương nhiệm vụ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2023.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Trong tuần xử lý tổng số 2.249 hồ sơ đất đai, đã thực hiện hoàn thành 962 hồ sơ; còn 1.287 hồ sơ đang trong thời gian xử lý; Xác nhận đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 419 hồ sơ; Trích lục, trích đo thửa đất, khu đất 601 hồ sơ. Thực hiện công tác Thống kê đất đai năm 2022 tỉnh Bạc Liêu (hoàn thành tổng hợp số liệu cấp xã các huyện, thành phố; tiếp tục thực hiện địa bàn thị xã Giá Rai).

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 09

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2021”; Báo cáo Công an tỉnh tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

2. Thanh tra Sở

Tiến hành xác minh vụ khiếu nại của công dân (thành phố Bạc Liêu). Làm việc với 02 tổ chức theo Công văn số 2843/UBND-KT ngày 09/8/2022, về thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực V.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Xây dựng Kế hoạch Tổ chức điều tra thông tin giếng khai thác nước dưới đất có Giấy phép trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Triển khai các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh về việc xin điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương dự án thực hiện điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020 - 2024. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 08/02/2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường của tỉnh Bạc Liêu năm 2022. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện Chuyên mục Tài nguyên và Môi trường chủ đề công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Thẩm định Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo 20 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Bạc Liêu.

Số lượt xem: 43

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn