Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia Hội thảo trực tuyến “Tham vấn các mô hình ưu tiên trong kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam” Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường do UBND tỉnh ban hành Kết quả công tác tuần 12; phương hướng, nhiệm vụ tuần 13 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 11; phương hướng, nhiệm vụ tuần 12 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo 20 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Bạc Liêu Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường Thẩm định đề cương nhiệm vụ: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2023 Kết quả công tác tuần 08; phương hướng, nhiệm vụ tuần 09 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 07; phương hướng, nhiệm vụ tuần 08 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 07; phương hướng, nhiệm vụ tuần 08 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ tư, 22/02/2023, 08:28
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 07; phương hướng, nhiệm vụ tuần 08 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 07

1. Văn phòng Sở

Trình UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Tỉnh ủy và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 ngành tài nguyên và môi trường.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên: 03 lượt (03 người); tiếp công dân định kỳ trên địa bàn tỉnh. Làm việc với các tổ chức, cá nhân về công tác khắc phục các tồn tại, hạn chế về lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước sau thanh tra theo Quyết định số 554/QĐ-STNMT ngày 29/9/2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước đối với 01 tổ chức.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Thông báo đến các sở, ngành, đơn vị có liên quan về tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11/02 - 20/02/2023 và dự báo tình hình khí tượng thuỷ văn từ ngày 21/02 - 30/02/2023 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Trình UBND tỉnh: Cấp 01 Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; phê duyệt 01 hồ sơ vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; 04 hồ sơ tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với 06 tổ chức. Lập văn bản gửi Sở Tài chính đề nghị xin bố trí vốn thực hiện nhiệm vụ xây dụng Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu và Bản đồ nhảy cảm.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Cho Công ty Cổ phần Du lịch thuê 1.012,24m2 đất tại phường 3, thành phố Bạc Liêu; Cho phép Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư xây dựng Bình Dương Bạc Liêu chuyển mục đích sử dụng đất tại thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình. Triển khai các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 08/02/2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2022. Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Bảo vệ môi trường, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu. Tổ chức thẩm định cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy điện gió Hoà Bình 1 - giai đoạn 2.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Trong tuần xử lý tổng số 2.415 hồ sơ đất đai, đã thực hiện hoàn thành 1.258 hồ sơ; còn 1.157 hồ sơ đang trong thời gian xử lý; Xác nhận đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 337 hồ sơ; Trích lục, trích đo thửa đất, khu đất 278 hồ sơ. Thực hiện công tác Thống kê đất đai năm 2022 tỉnh Bạc Liêu.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 08

1. Văn phòng Sở

Trình UBND tỉnh xin chủ trương đề xuất thí điểm ủy quyền cho Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất một số đơn vị cấp huyện theo khoản 1 Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Báo cáo Sở Nội vụ: Danh sách cử công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính năm 2023; cử công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023; cử công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ năm 2023.

2. Thanh tra Sở

Tham gia Đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và sử dụng đất đối với 02 tổ chức.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh: Cấp 01 Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; Phê duyệt 01 hồ sơ vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; 01 hồ sơ tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với 03 tổ chức. Tổng hợp ý kiến các sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu định kỳ 10 năm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 08/02/2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Báo cáo UBND tỉnh về việc: Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thủy sản Tấn Khởi xin thuê đất phường 1, thị xã Giá Rai.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ cấp giấy phép môi trường của dự án Trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Trà Kha, công suất 2.000 m3/ngày đêm; Báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường của tỉnh Bạc Liêu năm 2022.

Số lượt xem: 49

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn