Kết quả công tác tuần 52; phương hướng, nhiệm vụ tuần 01/2023 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết luận Thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đất đối với Công ty Duyên Hải Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 51; phương hướng, nhiệm vụ tuần 52 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 12/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 11/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 12/2022 và 01/2023 tại các Trạm quan trắc quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 50; phương hướng, nhiệm vụ tuần 51 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TẬP HUẤN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU Kết quả công tác tuần 49; phương hướng, nhiệm vụ tuần 50 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hội nghị toàn quốc Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII Tập huấn Hướng dẫn vận hành và bảo trì thiết bị quan trắc tự động mực nước dưới đất do Dự án IGPVN tổ chức
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 49; phương hướng, nhiệm vụ tuần 50 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ ba, 13/12/2022, 16:34
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 49; phương hướng, nhiệm vụ tuần 50 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 49

1. Văn phòng Sở

Lập văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tham gia nhận xét, đánh giá đối với cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Báo cáo Sở Y tế về việc tham mưu đề xuất nội dung xây dựng dự thảo Báo cáo việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở và y tế dự phòng.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên 04 lượt (04 người). Báo cáo Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tranh chấp và phòng chống tham nhũng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Thông báo tình hình khí tượng, thuỷ văn từ 21-30/11/2022, tháng 11/2022, dự báo tình hình khí tượng, thuỷ văn từ 01-10/12/2022, tháng 12/2022 đến các sở, ngành, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.  Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả phối hợp với Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia và Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên thiên nhiên Cộng hoà Liên bang Đức tổ chức tập huấn “Hướng dẫn vận hành và bảo trì thiết bị quan trắc tự động mực nước dưới đất do Dự án IGPVN bàn giao và xử lý dữ liệu quan trắc mực nước dưới đất”; Trình UBND tỉnh về việc phê duyệt 03 hồ sơ tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Xin chuyển mục đích sử dụng đất của Cửa hàng xăng dầu Phúc Đạt tại ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, diện tích 403,70m2; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 02 tổ chức (Công an tỉnh tại xã Điền Hải, huyện Đông Hải; Cục Quản lý thị trường tại phường 7, thành phố Bạc Liêu); Báo cáo UBND tỉnh về việc UBND huyện Vĩnh Lợi xin chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất năm 2023 trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi. Hướng dẫn Công ty Cổ phần Super Wind Enerrgy Công Lý Bạc Liêu về việc lập thủ tục thuê đất để thực hiện Hạng mục xây dựng trụ điện, tuyến đường dây 220Kv và 35Kv thuộc dự án Nhà máy điện gió Bạc Liêu, giai đoạn III.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh: Cho phép tổ chức thẩm định 01 Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Trà Kha công suất 2.000 m3/ngày đêm; Cấp 02 giấy phép môi trường dự án nhà máy thủy sản Cà Mau - Chi nhánh Bạc Liêu và dự án bổ sung sản phẩm phân bón mới cho nhà máy sản xuất phân bón dầu khí Bạc Liêu; Báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra theo kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Bộ chỉ số và Hướng dẫn thực hiện đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổ chức lớp tập huấn và cấp giấy chứng nhận đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường cho các đơn vị kinh doanh xăng dầu năm 2022.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Trong tuần xử lý tổng số 2.970 hồ sơ đất đai, đã thực hiện hoàn thành 1.333 hồ sơ; còn 1.637 hồ sơ đang trong thời gian xử lý. Xác nhận đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 250 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 50

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất nội dung xây dựng dự thảo Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

2. Thanh tra Sở

Báo cáo UBND tỉnh về việc kiểm tra, rà soát việc xử lý, giải quyết khiếu kiện về nhà, đất liên quan tôn giáo. Tiếp tục xác minh vụ khiếu nại của công dân (thành phố Bạc Liêu); Tổ chức đối thoại với công dân (huyện Đông Hải).

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh giao khu vực biển đối với Công ty Cổ phần năng lượng Bắc Phương; ban hành văn bản chỉ đạo kiểm tra, quản lý tình hình khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh. Tham gia Đoàn kiểm tra của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam kiểm tra thực địa khu vực biển do Công ty Công Lý Bạc Liêu xin giao để thực hiện nhà máy điện gió Bạc Liêu giai đoạn III.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1325/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ và rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm đất muối giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh cấp giấy phép môi trường. Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2022 (đợt 3). Tổ chức thẩm định 02 Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. Tiếp tục khảo sát và làm việc với các cơ sở trên địa bàn tỉnh về công tác bảo vệ môi trường năm 2022.

Số lượt xem: 55

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn