Kết quả công tác tuần 52; phương hướng, nhiệm vụ tuần 01/2023 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết luận Thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đất đối với Công ty Duyên Hải Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 51; phương hướng, nhiệm vụ tuần 52 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 12/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 11/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 12/2022 và 01/2023 tại các Trạm quan trắc quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 50; phương hướng, nhiệm vụ tuần 51 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TẬP HUẤN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU Kết quả công tác tuần 49; phương hướng, nhiệm vụ tuần 50 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hội nghị toàn quốc Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII Tập huấn Hướng dẫn vận hành và bảo trì thiết bị quan trắc tự động mực nước dưới đất do Dự án IGPVN tổ chức
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 51; phương hướng, nhiệm vụ tuần 52 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ tư, 28/12/2022, 08:38
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 51; phương hướng, nhiệm vụ tuần 52 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 51

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2022; báo cáo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022. Lập văn bản gửi các Sở, ngành liên quan lấy ý kiến đóng góp dự thảo Đề án sáp nhập Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT, Trung tâm Kỹ thuật TN&MT vào Văn phòng Đăng ký đất đai.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên 03 lượt (03 người). Công bố Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với 07 tổ chức được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. Báo cáo Ban Nội chính Tỉnh ủy công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2022. Báo cáo Sở Tư pháp công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Thông báo tình hình khí tượng, thuỷ văn và chất lượng môi trường nước mặt tháng 12/2022 tại 8 điểm quan trắc trên địa bàn tỉnh đến các sở, ngành, đơn vị có liên quan và phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thông tin rộng rãi đến người dân trong tỉnh. Trình UBND tỉnh: Giao khu vực biển đối với Công ty Cổ phần năng lượng Bắc Phương; phê duyệt 06 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Phê duyệt và công bố Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Báo cáo UBND tỉnh: Về dự thảo văn bản của UBND tỉnh góp ý dự thảo Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Những khó khăn, vướng mắc và giải pháp xác định giá đất cụ thể đối với các dự án về bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện. Triển khai các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 13/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Tổ chức thẩm định nghiệm thu 02 nhiệm vụ: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2022; Quyết định ban hành quy định về phân vùng xả thải vào các nguồn tiếp nhận trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tiếp tục khảo sát và làm việc với các cơ sở trên địa bàn tỉnh về công tác bảo vệ môi trường năm 2022 (đợt 2, gồm 32 cơ sở). Tham gia Tổ Kiểm tra liên ngành số 681 về việc kiểm tra giám sát nạo vét khai thông luồng các kênh thủy lợi, cửa sông và cửa biển.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Trong tuần xử lý tổng số 2.843 hồ sơ đất đai, đã thực hiện hoàn thành 1.280 hồ sơ; còn 1.563 hồ sơ đang trong thời gian xử lý. Xác nhận đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 299 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 52

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Cụm Thi đua số IX - Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình số 42-CTr/TU ngày 25/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Thanh tra Sở

Tổ chức đối thoại với công dân (huyện Đông Hải). Công bố Kết luận thanh tra lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước và đất đai đối với 13 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Báo cáo kết quả kiểm tra việc sử dụng đất tại 02 dự án trên địa bàn huyện Hoà Bình và thị xã Giá Rai.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Thông báo tình hình khí tượng, thuỷ văn trên địa bàn tỉnh (từ ngày 20/12  đến ngày 30/12/2022) đến các sở, ngành, đơn vị có liên quan và phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thông tin rộng rãi đến người dân trong tỉnh. Trình UBND tỉnh 02 hồ sơ cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần Du lịch Bạc Liêu thuê 200,9m2 đất để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ tại phường 3, thành phố Bạc Liêu. Kiểm tra hồ sơ thẩm định phương án giá đất để bồi thường thực hiện dự án xây dựng các ô đê bao ngăn mặn cấp bách kết hợp với các công trình giao thông để bảo vệ và phát triển vùng sản xuất lúa và nuôi trồng thuỷ sản huyện Vĩnh Lợi.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo UBND tỉnh kết quả phối hợp thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các ngành, đoàn thể cấp tỉnh về hoạt động bảo vệ môi trường. Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2022 (đợt 3).

Số lượt xem: 43

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn