Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 11; phương hướng, nhiệm vụ tuần 12 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ tư, 22/03/2023, 16:31
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 11; phương hướng, nhiệm vụ tuần 12 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 11

1. Văn phòng Sở

Trình UBND tỉnh về việc xin chủ trương sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm cho từng tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính; Kết quả rà soát, báo cáo tình hình giải quyết thủ tục hành chính có yêu cầu cung cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; Kết quả thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” tháng 3/2023.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên: 03 lượt (03 người); Tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023 trên địa bàn tỉnh. Làm việc Tổ Công tác liên ngành của Thanh tra Chính phủ triển khai Quyết định vụ xem xét khiếu nại của công dân ở xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi. Tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và sử dụng đất đối với 02 tổ chức theo Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Thông báo đến các sở, ngành, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh về tình hình khí tượng thủy văn (từ ngày 01/3 - 10/3/2023), dự báo tình hình khí tượng thuỷ văn (từ ngày 11/3 - 20/3/2023). Trình UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu theo định kỳ 10 năm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; cấp 01 Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; 01 Giấy phép thăm dò nước dưới đất.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh về việc đính chính nội dung trích yếu tại Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 của UBND tỉnh về việc "phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng, tài sản gắn liền với đất đối với khu đất thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn, thương mại dịch vụ và nhà phố tại phường 1, thành phố Bạc Liêu"; Báo cáo UBND tỉnh đề xuất xử lý phần đất dôi dư tại khu đất của Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu sau khi điều chỉnh quy hoạch lộ giới đường Hòa Bình nối dài (đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Tôn Đức Thắng); Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Trường Tiểu học Nguyễn Văn Uông tại ấp Thạnh An, xã Long Điền, huyện Đông Hải, diện tích 4.315,3 m2. Hướng dẫn 01 tổ chức lập hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án tại phường 5, thành phố Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh cấp 01 Giấy phép môi trường; Báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường của tỉnh Bạc Liêu năm 2022. Trình Sở Tài chính xem xét thẩm định Đề cương, dự toán nhiệm vụ Công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2023; xem xét điều chỉnh một phần nội dung Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Bạc Liêu.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Trong tuần xử lý tổng số 2.687 hồ sơ đất đai, đã thực hiện hoàn thành 1.401 hồ sơ; còn 1.286 hồ sơ đang trong thời gian xử lý; Xác nhận đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 432 hồ sơ; Trích lục, trích đo thửa đất, khu đất 150 hồ sơ. Tiếp tục thực hiện công tác Thống kê đất đai năm 2022 tỉnh Bạc Liêu.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 12

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2023. Báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2023. Cử viên chức dự tuyển lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ đào tạo tập trung khóa 37 (A37). Hoàn chỉnh hồ sơ trình công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

2. Thanh tra Sở

Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra chuyên đề về dự án nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tiếp tục thanh tra việc chấp hành pháp luật trong các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và sử dụng đất đối với 02 tổ chức. Ban hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty cổ phần xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất. Xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Kế hoạch thực hiện Chuyên mục tài nguyên và môi trường về hưởng ứng các hoạt động Ngày nước Thế giới, Ngày khí tượng Thế giới năm 2023; Kế hoạch tổ chức điều tra thông tin giếng khai thác nước dưới đất có Giấy phép trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu thuộc dự án “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam” (IGPVN) do Viện Khoa học địa chất và Tài nguyên liên bang Đức phối hợp Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thực hiện.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Kiểm tra thực địa dự án Thiết kế kỹ thuật - dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký cấp Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Đông Hải.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh về việc ban hành công văn tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn tỉnh; cấp Giấy phép môi trường của địa điểm kinh doanh Xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Trà Kha F.69.

 

Số lượt xem: 120

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn