Kết quả công tác tuần 23; phương hướng, nhiệm vụ tuần 24 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Nhà ở mật độ cao Hiệp Thành - Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 22; phương hướng, nhiệm vụ tuần 23 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 21; phương hướng, nhiệm vụ tuần 22 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Chung tay phục hồi hệ sinh thái Kết quả quan trắc mực nước dưới đất mùa khô (từ tháng 11/2020 – tháng 4/2021) tại các trạm quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 18; phương hướng, nhiệm vụ tuần 19 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 17; phương hướng, nhiệm vụ tuần 18 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tham gia thi đấu bóng đá giao hữu các đơn vị trong tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định đề cương 02 nhiệm vụ: Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tỉnh Bạc Liêu và Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội nghị toàn quốc triển khai công tác thông tin đối ngoại tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2014

Đo đạc - Bản đồ
Thứ sáu, 24/01/2014, 08:07
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị toàn quốc triển khai công tác thông tin đối ngoại tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2014

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan báo chí, truyền thông.

Năm 2013, các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan báo chí, truyền thông, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã tích cực triển khai tuyên truyền nhiều nội dung thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển đảo và phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước có chung đường biên giới. Đặc biệt, công tác tuyên truyền tập trung vào các sự kiện, các vấn đề nổi bật: Hoạt động kỷ niệm 40 năm ký Hiệp định Pa-ri về Việt Nam; kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và một số nước trên thế giới; Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với một số nước lớn trên thế giới; lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và việc Quốc hội thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; vấn đề biển Đông, lập trường và quan điểm của Việt Nam trong giải quyết các tranh chấp trên biển Đông; tình hình biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng, kết quả phân giới, cắm mốc, tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước có chung đường biên giới; Việt Nam được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2014-2016 với số phiếu cao nhất và một số vấn đề quan trọng của đất nước, khu vực và thế giới. 

Ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2013. Ảnh: TTXVN

Ngoài ra, các ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền. Tăng cường hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, kiểm tra thống nhất đối với công tác thông tin, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc từ Trung ương đến địa phương, trong nước và ngoài nước, gắn kết giữa thông tin đối ngoại và thông tin đối nội. Nhiều cơ quan báo chí đã mở chuyên trang, chuyên mục để phục vụ tuyên truyền đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền. Thông tin bằng tiếng nước ngoài được chú trọng hơn. Nhiều tạp chí, trang mạng điện tử bằng tiếng nước ngoài được khai trương trong năm 2013. Việc cung cấp thông tin cho báo chí làm sáng tỏ lập trường của Việt Nam, phản bác các luận điệu xuyên tạc về những vấn đề quan trọng, nhạy cảm được dư luận quan tâm như: tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, biên giới, lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo… được tiến hành chủ động, thường xuyên, kịp thời và hiệu quả hơn. Ban Tuyên giáo Trung ương và các bộ, ngành, địa phương đã chủ động tăng cường phối hợp, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc trên đất liền cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở, già làng, trưởng bản ở khu vực biên giới, cán bộ quản lý và phóng viên báo chí; tổ chức nhiều hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, hội nghị báo cáo viên, các buổi tọa đàm, trưng bày, triển lãm; đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền…

Bên cạnh những kết quả cơ bản, quan trọng đã đạt được, Hội nghị đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục, như: Việc phối hợp triển khai giữa các lực lượng thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc chưa thực sự đồng bộ, có lúc vẫn bị động, lúng túng trong định hướng   tuyên truyền. Chất lượng công tác dự báo tình hình, tham mưu, đề xuất các biện pháp tuyên truyền còn hạn chế. Công tác đấu tranh dư luận, thông tin, tuyên truyền bằng tiếng nước ngoài vẫn còn nhiều hạn chế, sức thuyết phục chưa cao, chưa đến được nhiều đối tượng quan trọng. Một số thông tin khai thác từ báo chí nước ngoài thiếu kiểm chứng, ảnh hưởng không tốt đến dư luận

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, trong năm 2013 đã có nhiều cố gắng đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền, góp phần tích cực tạo môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để bảo vệ và phát triển đất nước.    

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Năm 2014, bối cảnh kinh tế - xã hội của đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức, các thế lực cơ hội, thù địch tăng cường lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, biên giới, lãnh thổ để chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.     

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch về thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền ngay từ đầu năm 2014. Chú ý gắn kết với việc tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền nhân các ngày lễ kỷ niệm và các sự kiện quan trọng của đất nước.    

Các bộ, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục đổi mới và tăng cường các hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Trung ương với địa phương, giữa trong nước và ngoài nước, giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội; giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước với đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc phòng. Phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường thông tin, tuyên truyền bằng tiếng nước ngoài.

Các cơ quan, đơn vị bám sát tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo, đẩy mạnh đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là đối với những vấn đề quan trọng, nhạy cảm; tăng cường định hướng dư luận về những vấn đề quan trọng.    

Các cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về tuyên truyền đối ngoại; tuyên truyền về biển, đảo, phân giới, cắm mốc trên đất liền cho cán bộ chủ chốt của các địa phương, cán bộ quản lý và phóng viên báo chí.

Các cơ quan, đơn vị chú trọng khai thác thông tin từ thế giới vào Việt Nam phù hợp với chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và văn hóa Việt Nam; không đưa những thông tin thiếu kiểm chứng, kích động dư luận. Thông tin tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân ở trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ về đường lối đổi mới, đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập tự chủ của Đảng và Nhà nước ta; về đất nước và con người Việt Nam.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen 26 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc trên đất liền trong năm 2013./.    

Theo Hương Thủy-(Monre)

Số lượt xem: 97

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn