Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2018

Năm 2018
Thứ năm, 25/06/2020, 10:50
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu năm 2018.

Ngày 09 tháng 01 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch  số 03/KH-STNMT về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật nhằm kịp phát hiện những quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, qua đó kiến nghị cấp có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Cụ thể, các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc phải thường xuyên rà soát các văn bản một cách toàn diện, kịp thời, đảm bảo không bỏ soát, đúng trình tự thủ tục và theo quy định của pháp luật đối với tất cả các văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2018.

Số lượt xem: 538

Quang Cường – Văn phòng Sở

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn