Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Khoáng sản
Thứ tư, 10/04/2013, 07:55
Màu chữ Cỡ chữ
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
Hình minh họa
 
Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg thay thế Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg ngày 29/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.
 
Theo đó, so với Quyết định số 71, Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg bổ sung nội dung quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ theo quy định. Trường hợp tổ chức, cá nhân bị phá sản thì cơ quan có thẩm quyền sử dụng tiền ký quỹ để cải tạo, phục hồi môi trường.
 
Quyết định cũng quy định tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải lập Đề án cải tạo, phục hồi môi trường thay vì lập Dự án cải tạo, phục hồi môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng và ban hành các hướng dẫn về bảo vệ môi trường, cải tạo và phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản, khu vực khai thác khoáng sản liên mỏ; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND tỉnh xác định các khu vực bị ảnh hưởng do khai thác khoáng sản độc hại cha chất phóng xạ; đánh giá ảnh hưởng do khai thác khoáng sản độc hại cha chất phóng xạ đến môi trường và con người.
 
Đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm ban hành quy hoạch sử dụng đất sau khai thác khoáng sản; phương án cải tạo, phục hồi môi trường khu vực khai thác liên mỏ trên địa bàn. Hàng năm, báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường; tình hình quản lý, sử dụng tiền ký quỹ và phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, thành phố.
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2013.
 
Hiện, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.
 

Theo Linh Hương (VEA)

 

Số lượt xem: 344

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn