Người dân xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi hưởng ứng chương trình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2021 ngành tài nguyên và môi trường Tổ chức triển khai hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công khai địa điểm xả thải có sự giám sát của cộng đồng Kết quả công tác tuần 40 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 41 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 39 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 40 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 8/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 9/2021 và tháng 10/2021 Kết quả công tác tuần 38 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 37 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 29 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 30 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7/2021 và tháng 8/2021
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin hoạt động
Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2021 ngành tài nguyên và môi trường (18/10/2021)
Icon Image
Chiều ngày 14/10/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2021. Chủ trì Hội nghị ông Nguyễn Bình Thuận, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; cùng dự Hội nghị có các Phó ...
Kết quả công tác tuần 40 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 41 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (13/10/2021)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 40 1. Văn phòng Sở Báo cáo kết quả tự kiểm tra và lập Danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022. 2. Thanh ...
Kết quả công tác tuần 39 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 40 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (06/10/2021)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 39 1. Văn phòng Sở Báo cáo Sở Nội vụ tổng kết 10 năm thực hiện công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Sở Kế hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực ...
Kết quả công tác tuần 38 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (28/09/2021)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 38 1. Văn phòng Sở Trình UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực tài nguyên nước, tổng hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. Ban hành Kế hoạch về phát động phong trào thi đua thực hiện công tác phòng, ...
Kết quả công tác tuần 37 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (22/09/2021)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 37 1. Văn phòng Sở Trình UBND tỉnh: Phê duyệt dự toán phát sinh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký cấp Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thị xã Giá Rai, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu; xem xét giao kinh phí (theo phân kỳ năm ...
Kết quả công tác tuần 29 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 30 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (04/08/2021)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 29 1. Văn phòng Sở Báo cáo: Văn phòng UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng Quyết định năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ hai (kỳ họp thường lệ giữa năm 2021), Hội đồng nhân ...
Kết quả công tác tuần 28, phương hướng, nhiệm vụ tuần 29 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (29/07/2021)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 28 1. Văn phòng Sở Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 2. Thanh tra Sở Tổng hợp ý kiến giải trình của các đơn vị được thanh tra trong việc chấp hành pháp luật về bảo ...
Kết quả công tác tuần 26; phương hướng, nhiệm vụ tuần 27 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (13/07/2021)
Icon Image
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 26 1. Văn phòng Sở Báo cáo Văn phòng UBND tỉnh kết quả rà soát lập Danh mục TTHC không phát sinh hồ sơ từ năm 2018 đến nay. Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19. 2. Thanh tra Sở Tiếp ...
Kết quả công tác tuần 25; phương hướng, nhiệm vụ tuần 26 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (05/07/2021)
Icon Image
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 25 1. Văn phòng Sở Báo cáo Văn phòng UBND tỉnh kết quả hoạt động Hệ thống quản lý văn bản liên thông 06 tháng đầu năm 2021. Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. 2. ...
Kết quả công tác tuần 23; phương hướng, nhiệm vụ tuần 24 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (23/06/2021)
Icon Image
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 23 1. Văn phòng Sở Báo cáo UBND tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 15/4/2010 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế; Sở Tư pháp tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ...

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn