Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

Năm 2018
Thứ năm, 25/06/2020, 10:51
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 02 tháng 3 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 13/KH-STNMT về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 nhằm tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, địa phương ban hành về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đạt hiệu quả, thống nhất và đảm bảo quyền tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường và doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thực sự là cầu nối giữa hoạt động xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành pháp luật sang thi hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Cụ thể, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phải được triển khai thường xuyên, thiết thực; không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp để phù hợp với từng lĩnh vực phụ trách của các phòng, chi cục, đơn vị, từ đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thực thi pháp luật; nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phải được lựa chọn phù hợp với từng nhóm đối tượng, ngắn gọn, dễ hiểu, thiết thực và phải có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời phải gắn công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng.

Theo đó, các phòng, chi cục, đơn vị phải xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, chất lượng, thời gian hoàn thành trong việc triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong năm 2018.

Số lượt xem: 488

Quang Cường – Văn phòng Sở

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn