Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện “Ngày pháp luật” hàng tháng

Năm 2017
Thứ ba, 23/05/2017, 16:03
Màu chữ Cỡ chữ
Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện “Ngày pháp luật” hàng tháng

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-HĐPH ngày 04/5/2017 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” hàng tháng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, ngày 22 thánh 5 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 29/KH-STNMT về việc triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” hàng tháng, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phổ biến kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, hình thành thói quen học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, hiểu đúng và áp dụng tốt các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kế hoạch này đề ra yêu cầu ngày pháp luật phải được thực hiện nghiêm túc hàng tháng, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan; nội dung, hình thức phải phù hợp với lĩnh vực quản lý của ngành đảm bảo có hiệu quả, thiết thức và tiết kiệm.

Quang Cường - Văn phòng Sở

Số lượt xem: 422

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn