Kết quả công tác tuần 23; phương hướng, nhiệm vụ tuần 24 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Nhà ở mật độ cao Hiệp Thành - Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 22; phương hướng, nhiệm vụ tuần 23 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 21; phương hướng, nhiệm vụ tuần 22 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Chung tay phục hồi hệ sinh thái Kết quả quan trắc mực nước dưới đất mùa khô (từ tháng 11/2020 – tháng 4/2021) tại các trạm quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 18; phương hướng, nhiệm vụ tuần 19 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 17; phương hướng, nhiệm vụ tuần 18 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tham gia thi đấu bóng đá giao hữu các đơn vị trong tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định đề cương 02 nhiệm vụ: Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tỉnh Bạc Liêu và Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện “Ngày pháp luật” hàng tháng

Năm 2017
Thứ ba, 23/05/2017, 16:03
Màu chữ Cỡ chữ
Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện “Ngày pháp luật” hàng tháng

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-HĐPH ngày 04/5/2017 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” hàng tháng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, ngày 22 thánh 5 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 29/KH-STNMT về việc triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” hàng tháng, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phổ biến kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, hình thành thói quen học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, hiểu đúng và áp dụng tốt các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kế hoạch này đề ra yêu cầu ngày pháp luật phải được thực hiện nghiêm túc hàng tháng, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan; nội dung, hình thức phải phù hợp với lĩnh vực quản lý của ngành đảm bảo có hiệu quả, thiết thức và tiết kiệm.

Quang Cường - Văn phòng Sở

Số lượt xem: 96

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn