Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Cụm Thi đua số IX - Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Kè chống sạt lở bờ sông trên địa bàn thị xã Giá Rai Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Bình Thuận phụ trách điều hành hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 01 năm 2021 Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức về nguồn tại xã Vĩnh Hưng Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 2 Sở Tài nguyên và Môi trường trao tiền hỗ trợ thương binh năm 2020 Kết quả công tác tuần 46; phương hướng, nhiệm vụ tuần 47 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 10 năm 2020 Lễ ra quân hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 trên địa bàn huyện Phước Long
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017 TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

Tài nguyên đất
Thứ năm, 11/01/2018, 16:37
Màu chữ Cỡ chữ
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017 TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

Ngày 04 tháng 01 năm 2018, Văn phòng Đăng ký đất đai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Phạm Quốc Nam, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc, các phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Trưởng, phó Trưởng các phòng chuyên môn; Giám đốc, các phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố, cùng hơn 60 viên chức, người lao động Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố về dự Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe ông Nguyễn Văn Thuấn, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai trình bày tóm tắt báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017. Theo đó, trong năm 2017 Văn phòng Đăng ký đất đai đã tiếp nhận 52.398 hồ sơ các loại gồm:

            - Hồ sơ đất đai: 27.005 hồ sơ

            - Đăng ký giao dịch bảo đảm: 20.503 hồ sơ

            - Trích lục, trích đo địa chính thửa đất: 3.920 hồ sơ

            - Cung cấp thông tin địa chính: 970 hồ sơ

            Đã xử lý hoàn thành: 50.202 hồ sơ các loại

Ngoài ra còn cập nhật, chỉnh lý biến động được 12.837 hồ sơ và một số nhiệm vụ khác như:

Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp với Chi cục Quản lý đất đai tham mưu Sở trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phân loại, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2017-2019; Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận cho Văn phòng Đăng ký đất đai chứng nhận bổ sung quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận đã cấp.

Tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành Quyết định số 245/QĐ-STNMT ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thẩm định hồ sơ và trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 435/QĐ-STNMT ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu…

Văn phòng Đăng ký đất đai cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2018, đó là:

Tập trung thực hiện các thủ tục về đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; đăng ký biến động quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2018; Tiếp nhận và quản lý toàn bộ hồ sơ địa chính đối với tất cả các thửa đất trên địa bàn tỉnh; Xây dựng kế hoạch kiểm tra cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính; Tổ chức thực hiện tốt việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 đúng thời gian và tiến độ quy định; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố, nhằm nâng cao hiệu quả, tránh sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Thực hiện việc báo cáo quyết toán tài chính và thu phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và các dịch vụ về cung cấp thông tin địa chính; trích đo địa chính thửa đất, khu đất, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật; Tổng hợp đề xuất danh mục, nội dung rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2018; Tiếp tục triển khai, thực hiện vận hành phần mềm hệ thống thông tin đất đai (Southlis), dự kiến kết nối các Chi nhánh và vận hành trong đầu quý I năm 2018; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố, bảo đảm không để hồ sơ tồn đọng quá 1%; tỷ lệ sai sót của cán bộ thẩm định hồ sơ không quá 1% khi chuyển phòng Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận in giấy chứng nhận; Lập phương án thí điểm giao quyền tự chủ về tài chính cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu; Tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Phạm Quốc Nam, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của tập thể Lãnh đạo, viên chức, người lao động Văn phòng Đăng ký đất đai trong năm 2017; đánh giá cao những phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2018. Tuy nhiên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cũng lưu ý Văn phòng Đăng ký đất đai trong thời gian tới cần tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

 

 

 

Một là: Tiếp tục kiểm tra, rà soát tìm ra nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục tình trạng hồ sơ tồn đọng, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.

Hai là: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, chấm dứt tình trạng sai sót trong thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận của tổ chức, cá nhân, bảo đảm tỷ lệ sai sót dưới 1%/ tổng số hồ sơ.

Ba là: Sớm ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ; xây dựng phương án thí điểm giao quyền tự chủ về tài chính cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu.

Bốn là: Tham mưu Lãnh đạo Sở ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất như: Tặng cho, chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liến với đất.

Năm là: Cần linh hoạt bố trí hợp lý nguồn lực thực hiện công tác thống kê đất đai bảo đảm đúng chất lượng, chính xác, đúng thời gian và tiến độ theo quy định.

Năm 2017, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường sự hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tổng cục Quản lý đất đai, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và những năm tiếp theo.

Ngọc ThanhVăn phòng Đăng ký đất đai

 

Số lượt xem: 105

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn