Kết quả công tác tuần 38; phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Công văn số 3325/UBND-KT ngày 14/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 37; phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 36; phương hướng, nhiệm vụ tuần 37 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tình hình khí tượng, thủy văn tháng 8/2022, dự báo tình hình khí tượng, thủy văn tháng 9/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 8/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 7/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 8, 9/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 34; phương hướng, nhiệm vụ tuần 35 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 08 năm 2022 Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7, 8/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tổng hợp tình hình khí tượng, thủy văn năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Khí tượng thủy văn
Thứ tư, 12/01/2022, 07:19
Màu chữ Cỡ chữ
Tổng hợp tình hình khí tượng, thủy văn năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Trên cơ sở số liệu do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bạc Liêu cung cấp. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp tình hình khí tượng, thủy văn năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu như sau:

- Tổng lượng mưa trong năm:

+ Tại thành phố Bạc Liêu lượng mưa đo được là: 1909,9 mm;

+ Tại Phước Long lượng mưa đo được là: 2316,4 mm;

+ Tại Gành Hào lượng mưa đo được là: 2042,7 mm;

+ Nhiệt độ không khí trung bình trong năm là: 27,8 0C.

- Độ ẩm trung bình:

   Độ ẩm trung bình trong năm là: 83%.

- Tổng lượng bốc hơi:

  Tổng lượng bốc hơi trong năm là: 1013,4mm.

- Tổng số giờ nắng:

     Tổng số giờ nắng trong năm là: 2519,0 giờ.

- Mực nước trong năm:

    Tại Gành Hào cao nhất: 2,47m (tháng 11/2021), thấp nhất -2,12m (tháng 5/2021).

 

Số lượt xem: 513

 Vũ Thị Hồng Ngọc - Chuyên viên Phòng TNN, BĐKH và Biển

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn