Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp thông qua Đề cương Dự án Khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Khoáng sản
Thứ năm, 02/11/2017, 08:16
Màu chữ Cỡ chữ
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp thông qua Đề cương Dự án Khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện Công văn số 3473/UBND-KT ngày 14/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc Lập đề cương, dự toán kinh phí khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Vào lúc 14h ngày 24/10/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo Đề cương dự án do ông Hồ Văn Linh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, cùng dự với thành phần gồm:

  - Đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Công thương; Tài chính; Khoa học và Công nghệ.

  - Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân: Huyện Vĩnh Lợi, Phước Long, Hòa Bình và thị xã Giá Rai.

  - Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu;

  - Đại diện lãnh đạo Liên đoàn địa chất và khoáng sản Miền Nam và chủ nhiệm dự án.

Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Liên đoàn địa chất và khoáng sản Miền Nam (đơn vị tư vấn) xây dựng dự thảo Đề cương Dự án Khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt Báo cáo điều tra lại hiện trạng các mỏ đất sét trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến đóng góp của các Sở, Ngành đơn vị chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với đơn vị tư vấn chỉnh sửa, bổ sung vào Đề cương dự án. Qua ý kiến đóng góp, trao đổi tại cuộc họp, các Sở, Ngành, huyện, thị xã thống nhất đề xuất đơn vị tư vấn chỉnh sửa một số nội dung để hoàn thành Đề cương dự án trước khi thực hiện.

Huỳnh Kiều Linh - Chuyên viên Phòng TNN KS KTTV & BĐKH

Số lượt xem: 432

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn