Kết quả công tác tuần 38; phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Công văn số 3325/UBND-KT ngày 14/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 37; phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 36; phương hướng, nhiệm vụ tuần 37 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tình hình khí tượng, thủy văn tháng 8/2022, dự báo tình hình khí tượng, thủy văn tháng 9/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 8/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 7/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 8, 9/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 34; phương hướng, nhiệm vụ tuần 35 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 08 năm 2022 Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7, 8/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội thảo trực tuyến về góp ý dự thảo Chỉ thị của Chính phủ về điều chỉnh, bổ sung Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 và Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Khoáng sản
Thứ năm, 25/06/2020, 06:00
Màu chữ Cỡ chữ
Hội thảo trực tuyến về góp ý dự thảo Chỉ thị của Chính phủ về điều chỉnh, bổ sung Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 và Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng ngày 10/9/2014, tại đầu cầu Hà Nội do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chủ trì, cùng dự có đại diện các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng với 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Quan cảnh Hội nghị trực tuyến

Tại điểm cầu tỉnh Bạc Liêu, Ông Lữ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội thảo và đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Tư pháp, Công an, Bộ chỉ huy quan sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đại diện Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Tại Hội thảo, có 21 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia đóng góp ý kiến còn lại đa số các địa phương đều thống nhất với nội dung dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ thay thế Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 và Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Kết thúc Hội thảo, Ông Lữ Thanh Tùng đề nghị các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục nghiên cứu dự thảo Chỉ thị trên, nếu có góp ý gửi văn bản về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 17/9/2014 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường ./.

Số lượt xem: 670

Lê Thanh Tòng Phòng TNN, KS, KTTV

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn