Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017

Năm 2017
Thứ năm, 25/06/2020, 10:45
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 13/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 (gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Ngày 22/9/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 42/KH-STNMT ngày 22/9/2017 tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017.

Theo đó, mục đích của kế hoạch là thiết thực hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017” bằng những hành động, việc làm cụ thể nhằm phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật để nâng cao trình độ hiểu biết, tạo sự chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật, thực hiện sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường.

Chủ đề của Ngày pháp luật năm 2017 là “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.

Nội dung Kế hoạch bao gồm: Quán triệt, phổ biến đến công chức, viên chức, người lao động về chủ đề, mục đích, ý nghĩa “Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017” gắn với mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành.

Triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới ban hành về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tác động của chính sách, pháp luật đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo vệ môi trường.

Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho công chức, viên chức, người lao động.

Thông tin về hoạt động cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước; tăng cường theo dõi thi hành pháp luật, các vấn đề pháp lý phát sinh trong bối cảnh hội nhập quốc tế thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

Các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017” tập trung trong 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10/2017 đến hết ngày 30/11/2017, trong đó cao điểm trong tuần lễ từ ngày 06/11/2017 đến ngày 11/11/2017.

Số lượt xem: 515

Hồ Thị Hồng Lý - Văn phòng Sở

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn