Kết quả công tác tuần 38; phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Công văn số 3325/UBND-KT ngày 14/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 37; phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 36; phương hướng, nhiệm vụ tuần 37 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tình hình khí tượng, thủy văn tháng 8/2022, dự báo tình hình khí tượng, thủy văn tháng 9/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 8/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 7/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 8, 9/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 34; phương hướng, nhiệm vụ tuần 35 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 08 năm 2022 Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7, 8/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Công văn số 3325/UBND-KT ngày 14/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Tin thời sự
Thứ năm, 22/09/2022, 10:59
Màu chữ Cỡ chữ
Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Công văn số 3325/UBND-KT ngày 14/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Ngày 15/9/2022, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 2114/STNMT-VP về việc triển khai Công văn số 3325/UBND-KT ngày 14/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm của lực lượng chức năng về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Thủ trưởng các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở thường xuyên phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị phải tự giác chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Phòng, chống ma tuý và Công văn số 3325/UBND-KT ngày 14/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện nghiêm quy định “Đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện tham gia giao thông”. Đồng thời, nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng; Thủ trưởng các phòng, chi cục, đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở nếu để công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình quản lý vi phạm.                                                                                

Số lượt xem: 54

Quang Cường - Văn phòng Sở

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn