Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 4 năm 2023

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thứ bảy, 29/04/2023, 08:25
Màu chữ Cỡ chữ
Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 4 năm 2023

         Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 17/3/2023, Sáng ngày 28/04, Đảng Ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sinh hoạt Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham gia buổi sinh hoạt có các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, BCH Công đoàn, BCH Đoàn cơ sở và gần 90 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

Quang cảnh buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt các đồng chí được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Hạnh, đại diện Chi bộ Chi cục Quản lý đất đai báo cáo chuyên đề: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về độc lập, tự chủ, không trông chờ, ỷ lại, phụ thuộc vào bên ngoài”. Theo đó giữ vững độc lập, tự chủ vừa là đường lối, vừa là nguyên tắc bất biến để bảo vệ tốt nhất lợi ích quốc gia – dân tộc, đó chính là kết tinh của sự nghiệp đối ngoại thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông qua buổi sinh hoạt giúp nâng cao nhận thức cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về độc lập, tự chủ, không trông chờ, ỷ lại, phụ thuộc vào bên ngoài có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc và mang tầm thời đại. Qua đó khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, phát huy bản lĩnh trí tuệ người cán bộ, đảng viên trong thời đại mới, góp phần làm địa phương giàu mạnh và đưa Việt Nam ngày càng phát triển.

Số lượt xem: 72

Công Tấn – Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn