Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 07 năm 2022

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thứ ba, 02/08/2022, 13:37
Màu chữ Cỡ chữ
Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 07 năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 22/4/2022, Sáng ngày 29/7, Đảng Ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sinh hoạt Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham gia buổi sinh hoạt có các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, BCH Công đoàn, BCH Đoàn cơ sở và gần 90 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

Quang cảnh buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt các đồng chí được nghe đồng chí Lương Minh Đằng, Phó Bí thư chi bộ Trung tâm Quan trắc báo cáo chuyên đề: “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường là sự chủ động, chuẩn bị mọi mặt các điều kiện của cách mạng”. Theo Hồ Chí Minh, để chủ động chuẩn bị mọi mặt các điều kiện của Cách mạng cần quan tâm đến sức dân, bởi “nhân dân” là phạm trù cao quý nhất, người khẳng định, dân khí mạnh thì binh lính nào, súng ống nào cũng không địch nổi. Ngoài ra, Hồ Chí Minh cũng quan tâm công tác nâng cao dân trí, bồ dưỡng nhân tài, mong muốn xây dựng đất nước giàu mạnh, mang lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Thông qua buổi sinh hoạt giúp các đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của có nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối mới mỗi cán bộ, đảng viên. Qua đó nêu cao tinh thần trách niệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh trong đảng viên, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu đơn vị.

Số lượt xem: 25

Công Tấn – Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn