Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia Hội thảo trực tuyến “Tham vấn các mô hình ưu tiên trong kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam” Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường do UBND tỉnh ban hành Kết quả công tác tuần 12; phương hướng, nhiệm vụ tuần 13 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 11; phương hướng, nhiệm vụ tuần 12 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo 20 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Bạc Liêu Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường Thẩm định đề cương nhiệm vụ: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2023 Kết quả công tác tuần 08; phương hướng, nhiệm vụ tuần 09 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 07; phương hướng, nhiệm vụ tuần 08 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Danh sách hộp thư điện tử

Thứ năm, 25/06/2020, 11:22
Màu chữ Cỡ chữ
Danh sách hộp thư điện tử

DANH SÁCH

1. Đối với Phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc

STT

Tên đơn vị

 

Địa chỉ Ghi chú
1 Văn phòng Sở vpstnmt@baclieu.gov.vn  
2 Thanh Tra Sở ttstnmt@baclieu.gov.vn  
3 Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển ptnnbdkh@baclieu.gov.vn  
4 Chi cục Bảo vệ môi trường ccbvmt@baclieu.gov.vn  
5 Chi cục Quản lý đất đai ccqldd@baclieu.gov.vn  
6 Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường ttcntttnmt@baclieu.gov.vn  
7 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường ttqttnmt@baclieu.gov.vn  
8 Văn phòng đăng ký đất đai vpdkdd@baclieu.gov.vn  

 

2. Đối với công chức viên chức và người lao động

STT

Họ và Tên Đơn vị công tác Phòng, chi cục, đơn vị
1 Nguyễn Bình Thuận thuannb@baclieu.gov.vn Lãnh đạo Sở
2 Lữ Thanh Tùng tunglt@baclieu.gov.vn
3 Mai Thanh Thành thanhmt@baclieu.gov.vn Văn phòng Sở

 

 

4 Hồ Thị Hồng Lý lyhth@baclieu.gov.vn
5 Hồ Cẩm Tiên tienhc@baclieu.gov.vn
6 Lưu Thị Thùy Trang trangltt@baclieu.gov.vn
7 Hoàng Thị Kim Thoa thoahtk@baclieu.gov.vn
8 Triệu Quang Cường cuongtq@baclieu.gov.vn
9 Nguyễn Thị Thu Mịnh thuminh@baclieu.gov.vn
10 Lê Yến Uyên yenuyen@baclieu.gov.vn
11 Nguyễn Hữu Danh danhnh@baclieu.gov.vn Thanh tra Sở
12 Lê Hoa Mai mailh@baclieu.gov.vn
13 Lâm Phước Đại Phú phulpd@baclieu.gov.vn
14 Nguyễn Trung Trực trungtruc@baclieu.gov.vn
15 Thạch Hạnh hanht@baclieu.gov.vn
16 Nguyễn Việt Thùy vietthuy@baclieu.gov.vn
17 Trần Mới moit@baclieu.gov.vn
18 Huỳnh Như nhuh@baclieu.gov.vn
19 Phạm Minh Hải haipm@baclieu.gov.vn Phòng Tài nguyên Nước, Biến đổi khí hậu và Biển
20 Hứa Minh Trọng tronghm@baclieu.gov.vn
21 Nguyễn Thị Phương Loan loanntp@baclieu.gov.vn
22 Vũ Thị Hồng Ngọc ngocvth@baclieu.gov.vn
23 Tiền Chí Lừng lungtc@baclieu.gov.vn
24 Huỳnh Kiều Linh linhhk@baclieu.gov.vn
25 Nguyễn Thùy Trang trangnt@baclieu.gov.vn
26 Trịnh Khánh Ngọc ngoctk@baclieu.gov.vn Chi cục BVMT
27 Huỳnh Hải Đăng haidang@baclieu.gov.vn
28 Nguyễn Ngọc Kiên kiennn@baclieu.gov.vn
29 Trần Hùng Dự duth@baclieu.gov.vn
30 Trần Hùng Phương phuongth@baclieu.gov.vn
31 Tô Xuân Thảo thaotx@baclieu.gov.vn
32 Nguyễn Thành Ngưỡn nguonnt@baclieu.gov.vn
33 Hồ Trúc Hạnh Vy vyhth@baclieu.gov.vn
34 Nguyễn Thị Lắm lamnt@baclieu.gov.vn
35 Quách Kim Yến Huê hueqky@baclieu.gov.vn
36 Đặng Công Sil sildc@baclieu.gov.vn
37 Lê Văn Phương levanphuong@baclieu.gov.vn Chi cục QLDĐĐ
38 Giang Văn Tuy tuygv@baclieu.gov.vn
39 Nguyễn Ngọc Hạnh hanhnn@baclieu.gov.vn
40 Nguyễn Hồng Quyên quyennh@baclieu.gov.vn
41 Đặng Tuấn Kiệt kietdt@baclieu.gov.vn
42 Trần Văn Đệ detv@baclieu.gov.vn
43 Nguyễn Thị Thu Thúy thuthuy@baclieu.gov.vn
44 Nguyễn Thanh Tòng nguyenthanhtong@baclieu.gov.vn
45 Trần Thanh Thi thanhthi@baclieu.gov.vn
46 Trần Thị Mỹ Nhân nhanttm@baclieu.gov.vn
47 Trần Quốc Cần cantq@baclieu.gov.vn
48 Hồ Sĩ Đạt daths@baclieu.gov.vn
49 Cao Quốc Đạt datcq@baclieu.gov.vn
50 Trần Ái Nguyên nguyenta@baclieu.gov.vn
51 Trịnh Thị Cẩm Nhung nhungttc@baclieu.gov.vn
52 La Quang Nhâm nhamlq@baclieu.gov.vn Trung tâm CNTT
53 Nguyễn Đức Trí trind@baclieu.gov.vn
54 Nguyễn Văn An annv@baclieu.gov.vn
55 Quách Minh Hùng hungqm@baclieu.gov.vn
56 La Quang Nhân nhanlq@baclieu.gov.vn
57 Đoàn Công Tấn tandc@baclieu.gov.vn
58 Hồng Bá Lưu luuhb@baclieu.gov.vn
59 Nguyễn Thị Mỹ Ý yntm@baclieu.gov.vn
60 La Quang Nhân nhanlq@baclieu.gov.vn
61 Nguyễn Ngọc Cẩm camnn@baclieu.gov.vn
62 Huỳnh Ngọc Hạnh hanhhn@baclieu.gov.vn
63 Giang Dạ Thảo thaogd@baclieu.gov.vn Trung tâm Quan Trắc TN&MT
64 Lương Minh Đằng danglm@baclieu.gov.vn
65 Phạm Trung Nghiệm nghiempt@baclieu.gov.vn
66 Huỳnh Hữu Phúc phuchh@baclieu.gov.vn
67 Trương Văn Hải haitv@baclieu.gov.vn
68 Phạm Thị Hằng hangpt@baclieu.gov.vn
69 Nguyễn Kim Thi think@baclieu.gov.vn
70 Dương Ngọc Sinh sinhdn@baclieu.gov.vn
71 Đặng Thị Ngọc Hương ngochuong@baclieu.gov.vn
72 Nguyễn Thanh Tú thanhtu@baclieu.gov.vn
73 Dương Tấn Phú phudt@baclieu.gov.vn
74 Phan Bảo Anh anhpb@baclieu.gov.vn
75 Lương Trường Hải truonghai@baclieu.gov.vn
76 Quách Đông Nam namqd@baclieu.gov.vn
77 Nguyễn Quốc Bền bennq@baclieu.gov.vn
78 Nguyễn Hải Đăng haidang@baclieu.gov.vn
79 Diệp Thúy Oanh oanhdt@baclieu.gov.vn
80 Vũ Phương Bắc bacvp@baclieu.gov.vn
81 Trần Văn Hồ hotv@baclieu.gov.vn
82 Lê Chí Nguyện lenguyen@baclieu.gov.vn
83 Sơn Hồng Lĩnh linhsh@baclieu.gov.vn
84 Quách Mỹ Xuyên xuyenqm@baclieu.gov.vn
85 Nguyễn Văn Thuấn thuannv@baclieu.gov.vn Văn phòng Đăng ký đất đai

 

 

 

86 Nguyễn Văn Đạo daonv@baclieu.gov.vn
87 Trần Thanh Hiền hientt@baclieu.gov.vn
88 Lê Tấn Lợi loilt@baclieu.gov.vn
89 Nguyễn Thị Ngọc Đào daontn@baclieu.gov.vn
90 Trang Như Ý trangnhuy@baclieu.gov.vn
91 Mai Huỳnh Mai maimh@baclieu.gov.vn
92 Trần Trọng Trí tritt@baclieu.gov.vn
93 Trần Thị Lê Trân tranttl@baclieu.gov.vn
94 Bùi Yến Như nhuby@baclieu.gov.vn
95 Nguyễn Ngọc Thanh ngocthanh@baclieu.gov.vn
96 Nguyễn Thanh Hùng hungnt@baclieu.gov.vn
97 Huỳnh Thanh Hồ hoth@baclieu.gov.vn
98 Tạ Bửu buut@baclieu.gov.vn
99 Nguyễn Văn Biện biennv@baclieu.gov.vn
100 Nguyễn Chí Cường cuongnc@baclieu.gov.vn
101 Huỳnh Đức Hào haohd@baclieu.gov.vn
102 Trịnh Thanh Mến mentt@baclieu.gov.vn
103 Lê Văn Thanh thanhlv@baclieu.gov.vn
104 Nguyễn Hoàng Khởi hoangkhoi@baclieu.gov.vn
105 Trần Ngọc Hiển hientn@baclieu.gov.vn
106 Ngô Văn Lành lanhnv@baclieu.gov.vn
107 Trương Kim Thùy thuytk@baclieu.gov.vn
108 Trần Anh Quí quita@baclieu.gov.vn
109 Nguyễn Hiếu Nhân hieunhan@baclieu.gov.vn
110 Nguyễn Thị Tuyết Trinh trinhntt@baclieu.gov.vn
111 Trần Trung Bách bachtt@baclieu.gov.vn
112 Nguyễn Xuân Cường cuongnx@baclieu.gov.vn
113 Hồ Hoàng Tuấn hohoangtuan@baclieu.gov.vn
114 Võ Thị Huỳnh Xuân xuanvth@baclieu.gov.vn
115 Nguyễn Trần Thất Bảo baontt@baclieu.gov.vn
116 Đàm Bích Nhung nhungdb@baclieu.gov.vn
117 Danh Văn Minh minhdv@baclieu.gov.vn
118 Hồng Ngọc Diễm diemhn@baclieu.gov.vn
119 Lữ Thị Kiều Tiên tienltk@baclieu.gov.vn
120 Nguyễn Ngọc Lợi loinn@baclieu.gov.vn
121 Trấn Ái Nghi nghita@baclieu.gov.vn
122 Ngô Thị Lan Hương huongntl@baclieu.gov.vn
123 Dương Trung Hiếu hieudt@baclieu.gov.vn
124 Nguyễn Vũ Khanh vukhanh@baclieu.gov.vn
125 Vương Đình Tân tanvd@baclieu.gov.vn
126 Vũ Đức Long longvd@baclieu.gov.vn
127 Vưu Hải Đăng vuuhaidang@baclieu.gov.vn
128 Trần Văn Long vanlong@baclieu.gov.vn
129 Nguyễn Thanh Cần cannt@baclieu.gov.vn
130 Huỳnh Hải Lý lyhh@baclieu.gov.vn
131 Hồ Thị Tuyết Mai hothituyetmai@baclieu.gov.vn
132 Trần Kim Phượng phuongtk@baclieu.gov.vn
133 Nguyễn Thị Thùy Dung nttdung@baclieu.gov.vn
134 Võ Tấn Phong phongvt@baclieu.gov.vn Chi Nhánh Vĩnh Lợi

 

 

Chi Nhánh Hòa Bình

 

 

 

 

135 Trần Minh Thắng tranminhthang@baclieu.gov.vn
136 Nguyễn Thị Kim Cương cuongntk@baclieu.gov.vn
137 Nguyễn Ngọc Đào daonn@baclieu.gov.vn
138 Trần Thanh Thảo tranthanhthao@baclieu.gov.vn
139 Hà Vĩnh Quang vinhquang@baclieu.gov.vn
140 Lê Quang Khang khanglq@baclieu.gov.vn
141 Nguyễn Thành Tâm tamnt@baclieu.gov.vn
142 Võ Minh Tý tyvm@baclieu.gov.vn
143 Đinh Thị Vi Vân vandtv@baclieu.gov.vn
144 Trần Bá Trình trinhtb@baclieu.gov.vn
145 Hồ Thị Tư tuht@baclieu.gov.vn
146 Phùng Thanh Nhã nhapt@baclieu.gov.vn
147 Huỳnh Thị Diễm My myhtd@baclieu.gov.vn
148 Nguyễn Trường An truongan@baclieu.gov.vn
149 Trần Mạnh Cường cuongtm@baclieu.gov.vn
150 Nguyễn Chí Nguyện nguyenchinguyen@baclieu.gov.vn
151 Thị Phan phant@baclieu.gov.vn
152 Dương Chí Xuyên xuyendc@baclieu.gov.vn
153 Phạm Hoàng Đậm damph@baclieu.gov.vn
154 Phạm Thị Hồng Phú phupth@baclieu.gov.vn
155 Trần Công Khoa khoatc@baclieu.gov.vn
156 Nguyễn Thị Bé Trinh trinhntb@baclieu.gov.vn
157 Nguyễn Thị Diễm My myntd@baclieu.gov.vn
158 Nguyễn Thị Ngọc ngocnt@baclieu.gov.vn
159 Trần Quốc Anh anhtq@baclieu.gov.vn
160 Nguyễn Thị Thu Anh thuanh@baclieu.gov.vn
161 Lê Thùy Trang lethuytrang@baclieu.gov.vn
162 Cao Ngọc Thủy thuycn@baclieu.gov.vn
163 Đỗ Văn Giới gioidv@baclieu.gov.vn
164 Võ Trần Công congvt@baclieu.gov.vn
165 Trần Công Điền congdien@baclieu.gov.vn Chi Nhánh Hồng Dân

 

 

 

 

166 Trần Chúc Linh chuclinh@baclieu.gov.vn
167 Trần Quốc Đức tranduc@baclieu.gov.vn
168 Lê Trường Giang legiang@baclieu.gov.vn
169 Dương Anh Phụng phungda@baclieu.gov.vn
170 Võ Văn Đoàn doanvv@baclieu.gov.vn
171 Nguyễn Văn Thích thichnv@baclieu.gov.vn
172 Nguyễn Ngọc Đời doinn@baclieu.gov.vn
173 Lâm Quan Nhớ nholq@baclieu.gov.vn
174 Trần Như Thủy nhuthuy@baclieu.gov.vn
175 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh hanhntm@baclieu.gov.vn
176 Nguyễn Thanh An thanhan@baclieu.gov.vn
177 Nguyễn Chí Nghiệm nghiemnc@baclieu.gov.vn
178 Phan Văn Phụng phungpv@baclieu.gov.vn
179 Thái Văn Thắng thangthaivan@baclieu.gov.vn
180 Trần Sơn Hải Âu autsh@baclieu.gov.vn
181 Phan Văn Quang quangpv@baclieu.gov.vn
182 Huỳnh Ngọc Trâm tramhn@baclieu.gov.vn
183 Phạm Thành Đạt phamthanhdat@baclieu.gov.vn
184 Tô So Ny nyts@baclieu.gov.vn
185 Nguyễn Hoàng Anh nguyenhoanganh@baclieu.gov.vn Chi Nhánh Giá Rai

 

 

 

186 Trần Bích Nhẫn nhantb@baclieu.gov.vn
187 Trần Khánh Kỵ kytk@baclieu.gov.vn
188 Vũ Sơn Phong phongvs@baclieu.gov.vn
189 Lê Hoàng Nam namlh@baclieu.gov.vn
190 Hà Thị Nghi thinghi@baclieu.gov.vn
191 Ngô Minh Thông thongnm@baclieu.gov.vn
192 Trần Thị Vân thivan@baclieu.gov.vn
193 Trần Quốc Lâm quoclam@baclieu.gov.vn
194 Nguyễn Thị Huyền Trân trannth@baclieu.gov.vn
195 Ngô Đông Khánh dongkhanh@baclieu.gov.vn
196 Nguyễn Mỹ Âu aunm@baclieu.gov.vn
197 Nguyễn Minh Tân minhtan@baclieu.gov.vn
198 Lê Thị Tiền Trân tranltt@baclieu.gov.vn
199 Nguyễn Trường Danh danhnt@baclieu.gov.vn Chi Nhánh Thành phố
200 Trần A Lón lonta@baclieu.gov.vn
201 Dương Tấn Thiện thiendt@baclieu.gov.vn
202 Quách Thị Hồng Ngọc ngocqth@baclieu.gov.vn
203 Lâm Thụy Mai Trang trangltm@baclieu.gov.vn
204 Nguyễn Thị Tuyết Nhung tuyetnhung@baclieu.gov.vn
205 Phạm Thị Bích Ngọc ngocptb@baclieu.gov.vn
206 Phan Thanh Liêm phanthanhliem@baclieu.gov.vn
207 Phạm Thị Tuyết Anh anhptt@baclieu.gov.vn
208 Trương Thái Hòa truongthaihoa@baclieu.gov.vn
209 Trịnh Kim Trúc kimtruc@baclieu.gov.vn
210 Châu Phước Vinh vinhcp@baclieu.gov.vn
211 Lê Hoàng Nhạc nhaclh@baclieu.gov.vn
212 Phan Chí Đại daipc@baclieu.gov.vn
213 Trần Ngọc Huỳnh Mai maitnh@baclieu.gov.vn
214 Ngô Minh Hưởng huongnm@baclieu.gov.vn
215 Trần Thị Ngọc Cầm camttn@baclieu.gov.vn

Đăng nhập vào thư điện tử

Số lượt xem: 2429

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn