Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017

Năm 2017
Thứ năm, 25/06/2020, 10:47
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 13/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 22/9/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 41/KH-STNMT về việc tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 để chỉ đạo thủ trưởng các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của phòng, chi cục, đơn vị, đồng thời lồng ghép vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của phòng, chi cục, đơn vị để tổ chức thực hiện trong phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành bằng nhiều hình thức như: Tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường hiện hành; thực hiện chuyên mục tài nguyên và môi trường, treo băng rôn, viết tin, bài với nội dung hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kết quả tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các ngành có liên quan, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bạc Liêu, thị xã Giá Rai thực hiện 01 kỳ chuyên mục Tài nguyên và Môi trường với chủ đề “Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thành phố Bạc Liêu và thị xã Giá Rai” để phát trên kênh truyền hình tỉnh nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường cho cộng đồng xã hội; phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tổ chức 04 lớp tập huấn, tuyên truyền các biện pháp bảo vệ môi trường nông thôn, khu dân cư trên địa bàn các xã thuộc huyện Vĩnh Lợi và Hồng Dân, tổng cộng có trên 400 đại biểu là cán bộ, công chức xã, ấp và nhân dân tham dự. Trong tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017, từ ngày 06/11/2017 - 10/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã treo 01 băng rôn, với chủ đề: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”; xuất bản 01 Bản tin Tài nguyên và Môi trường số lượng 200 cuốn nhằm tuyên truyền các hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tạo mới 01 Chuyên mục “Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017” và đăng 07 tin bài viết trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Qua đó, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức cũng như hành động của tất cả công chức, viên chức và người lao động, luôn ý thức tự giác tuân thủ pháp luật, thực hiện sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.

Số lượt xem: 514

Quang Cường – Văn phòng Sở

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn