Kết quả công tác tuần 23; phương hướng, nhiệm vụ tuần 24 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Nhà ở mật độ cao Hiệp Thành - Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 22; phương hướng, nhiệm vụ tuần 23 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 21; phương hướng, nhiệm vụ tuần 22 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Chung tay phục hồi hệ sinh thái Kết quả quan trắc mực nước dưới đất mùa khô (từ tháng 11/2020 – tháng 4/2021) tại các trạm quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 18; phương hướng, nhiệm vụ tuần 19 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 17; phương hướng, nhiệm vụ tuần 18 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tham gia thi đấu bóng đá giao hữu các đơn vị trong tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định đề cương 02 nhiệm vụ: Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tỉnh Bạc Liêu và Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2017
Thứ năm, 25/06/2020, 10:46
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 19/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực nghiêm túc và đạt kết quả như sau:

Trong năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã mở 02 lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về đất đai, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tổng số có hơn 450 đại biểu tham dự là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường còn phối hợp với Hội Cựu Chiến binh tỉnh; Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức 02 đợt tập huấn (06 cuộc), bồi dưỡng kiến thức môi trường, hội thảo cho cán hộ và nhân dân trên địa bàn các xã thuộc huyện Vĩnh Lợi và Hồng Dân. Qua đó, nhằm tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường với tổng số là 750 người là cán bộ cấp xã và nhân dân trên địa bàn huyện tham dự và cấp hơn 850 thùng nhựa Compost cho người dân để ủ phân sinh học góp phần bảo vệ môi trường xung quanh.

Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện 03 kỳ chuyên mục Tài nguyên và Môi trường để phát trên kênh truyền hình tỉnh nhằm tuyên truyền công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường đến toàn thể nhân dân trong tỉnh. Biên tập đăng 230 tin, bài viết trên Cổng thông tin điện tử của Sở; biên tập hơn 26 tin, bài viết liên quan đến hoạt động công tác của ngành xuất bản trên Bản tin Tài nguyên và Môi trường.

Nhằm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 và Ngày Khí tượng thủy văn, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn với 2.000 người là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, yêu quê hương đất nước.

Số lượt xem: 108

Quang Cường – Văn phòng Sở

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn