Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 8/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tài nguyên nước
Thứ hai, 05/09/2022, 13:58
Màu chữ Cỡ chữ
Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 8/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Sở Tài nguyên và Môi trường lấy mẫu nước mặt mỗi tháng 01 lần vào ngày 15 âm lịch tại 08 điểm đại diện ở các huyện, thị xã, thành phố (cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; cống Lầu Bằng, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai; Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long; cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân; Ngã tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu nước/mẫu. Kết quả như sau:

 

Qua phân tích các chỉ tiêu tại 08 điểm đo và so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, một số chỉ tiêu như: pH, DO (Oxy hòa tan), NO3- (Nitrat), Sắt và Coliforms đều trong giới hạn cho phép.

Các chỉ tiêu khác như:

- NH4+ (Amoni): Tại hầu hết các điểm đo đều có giá trị thấp hơn giới hạn quy chuẩn cho phép. Riêng điểm đo sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) cao hơn quy chuẩn cho phép nhưng mức vượt không cao 1,03 lần.

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Tại 2 điểm đo là cống Lầu Bằng, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai) và ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại có giá trị BOD­­­5 vượt quy chuẩn cho phép từ 1,08 - 1,77 lần.

- Cl- (Clorua): Tại 3 điểm đo là cửa Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi); sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) và ngã tư xã Ninh Quới (huyện Hồng Dân)  đạt quy chuẩn cho phép. Tất cả các điểm đo còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 5,01 - 23,68 lần.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Tại 3 điểm đo là cống Lầu Bằng, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai); ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) và ngã tư xã Ninh Quới (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Tất cả các điểm đo còn lại đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,2 - 1,6  lần.

- NO2- (Nitrit): Tại 3 điểm đo cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu); cửa Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) cống Lầu Bằng, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai) vượt tiêu chuẩn cho phép từ  1,08 - 1,34 lần. Năm điểm đo còn lại có giá trị Nitrit đạt quy chuẩn cho phép.

- Sắt: Tại điểm đo cửa Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi); cống Cái Cùng (huyện Hoà Bình) và cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) vượt quy chuẩn cho phép từ 1,1 - 1,5 lần. Tất cả các điểm đo còn lại đạt quy chuẩn cho phép.

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Tất cả các điểm đo đều có giá trị tổng chất rắn lơ lửng vượt quy chuẩn cho phép với mức vượt từ 1,18 - 6,32 lần.

- Độ mặn: Tại 02 điểm đo ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) cống Lầu Bằng, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai) là 040/00; Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) và ngã tư xã Ninh Quới (huyện Hồng Dân) là 010/00; cống Cái Cùng (huyện Hoà Bình) 150/00; cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) là 180/00; sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) 020/00; cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu) là 200/00.

- Độ kiềm: Tại các điểm đo dao động từ 82,0 - 153 mg/l.

Số lượt xem: 365

Vũ Thị Hồng Ngọc - Chuyên viên Phòng TNN, BĐKH và Biển

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn