Kết quả công tác tuần 38; phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Công văn số 3325/UBND-KT ngày 14/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 37; phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 36; phương hướng, nhiệm vụ tuần 37 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tình hình khí tượng, thủy văn tháng 8/2022, dự báo tình hình khí tượng, thủy văn tháng 9/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 8/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 7/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 8, 9/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 34; phương hướng, nhiệm vụ tuần 35 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 08 năm 2022 Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7, 8/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 7/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 8, 9/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tài nguyên nước
Thứ hai, 05/09/2022, 13:47
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 7/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 8, 9/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Theo bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 7/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 8, 9/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597030M1); xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632020) và phường 1, thị xã Giá Rai (Q609030) như sau:

I. Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 7 năm 2022

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 dâng hạ không đáng kể so với tháng 6. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,99m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632020) và sâu nhất là -12,08m tại Phường 7, TP.Bạc Liêu (Q597020M1).

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 dâng so với tháng 6. Giá trị dâng cao nhất là 0,15m tại Phường 1, TX. Giá Rai (Q609030). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -14,04m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632040) và sâu nhất là -16,38m tại Phường 1, TX. Giá Rai (Q609040).

3. Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 dâng so với tháng 6. Giá trị dâng cao nhất là 0,3m tại Phường 7, TP. Bạc Liêu (Q597040) và giá trị hạ thấp nhất là 0,13m tại Phường 1, TX. Giá Rai (Q609040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -13,99m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632040) và sâu nhất là -16,25m tại Phường 1, TX. Giá Rai (Q609040).

4. Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 dâng so với tháng 6. Giá trị dâng cao nhất là 0,15m tại Phường 7, TP. Bạc Liêu (Q597050). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -14,05m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632050) và sâu nhất là -14,98m tại Phường 1, TX. Giá Rai (Q609050).

5. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 dâng so với tháng 6. Giá trị dâng cao nhất là 0,09m tại Phường 1, TX. Giá Rai (Q609060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -13,49m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632060) và sâu nhất là -14,72m tại Phường 1, TX. Giá Rai (Q609060).

          II. Dự báo mực nước dưới đất tháng 8, 9/2022

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3).

Trong tháng 8 và tháng 9 mực nước có xu thế dâng.

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3).

Trong tháng 8 và tháng 9 mực nước có xu thế dâng là chính.

3. Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1).

Trong tháng 8 và tháng 9 mực nước có xu thế hạ.

4. Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Trong tháng 8 và tháng 9 mực nước có xu thế hạ là chính.

5. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

           Trong tháng 8 và tháng 9 mực nước có xu thế dâng, hạ.        

Xem chi tiết: Tổng hợp độ sâu mực nước tháng 7/2022; Tổng hợp độ sâu mực nước dự báo tháng 8, 9 /2022 tại đây !       

Số lượt xem: 37

 Vũ Thị Hồng Ngọc - Chuyên viên Phòng TNN, BĐKH và Biển

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn