Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 7/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tài nguyên nước
Thứ tư, 27/07/2022, 10:20
Màu chữ Cỡ chữ
Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 7/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Sở Tài nguyên và Môi trường lấy mẫu nước mặt mỗi tháng 01 lần vào ngày 15 âm lịch tại 08 điểm đại diện ở các huyện, thị xã, thành phố (cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; cống Lầu Bằng, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai; Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long; cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân; Ngã tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu nước/mẫu. Kết quả như sau:

Qua phân tích các chỉ tiêu tại 08 điểm đo và so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt, một số chỉ tiêu như: pH, DO (Oxy hòa tan), NO3- (Nitrat), Sắt và Coliforms đều trong giới hạn cho phép.

Các chỉ tiêu khác như:

- NH4+ (Amoni): Tại điểm đo cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu), ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long), ngã tư xã Ninh Quới (huyện Hồng Dân) vượt quy chuẩn cho phép 1,23 - 1,4 lần. Tất cả các điểm đo còn lại đạt quy chuẩn cho phép.

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Tất cả các điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,09 - 4 lần.

- Cl- (Clorua): Tại điểm đo cửa cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) đạt tiêu chuẩn cho phép. Tất cả các điểm đo còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 4,09 - 12,37 lần.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Tại điểm đo cống Cái Cùng (huyện Hoà Bình) đạt tiêu chuẩn cho phép. Tất cả các điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,07 - 3,57 lần.

- NO2- (Nitrit): Tại điểm đo cống Cái Cùng (huyện Hoà Bình) đạt tiêu chuẩn cho phép. Tất cả các điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,08 - 2,18 lần.

- Sắt: Tại điểm đo cửa cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) vượt tiêu chuẩn cho phép. Tất cả các điểm đo còn lại đạt quy chuẩn cho phép.

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Tất cả các điểm đo còn lại đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,12 - 4,06 lần.

- Độ mặn: Tại 02 điểm đo ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) ngã tư xã Ninh Quới (huyện Hồng Dân) 030/00; cống Cái Cùng (huyện Hoà Bình) và cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) là 080/00; Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) là 010/00; sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) 020/00; cống Lầu Bằng, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai) là 050/00; cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu) là 060/00.

- Độ kiềm: Tại các điểm đo dao động từ 67 - 140 mg/l.

Số lượt xem: 44

Vũ Thị Hồng Ngọc - Chuyên viên Phòng TNN, BĐKH và Biển

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn