Tình hình khí tượng, thủy văn tháng 4/2022, dự báo tình hình khí tượng, thủy văn tháng 5/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 19; phương hướng, nhiệm vụ tuần 20 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 18; phương hướng, nhiệm vụ tuần 19 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 04 năm 2022 Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hoạt động về nguồn tại Đền thờ Bác, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 3/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 4, 5/2022 Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 4/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường của dự án "NÂNG CÔNG SUẤT TRẠM TRỘN BÊ TÔNG NHỰA NÓNG TỪ 40-50 TẤN/GIỜ LÊN 120 TẤN/GIỜ" Sở Tài nguyên và Môi trường công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án Khu Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở thương mại tại phường 7, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu của Công ty Cổ phần Vincom Retail Kết quả công tác tuần 15; phương hướng, nhiệm vụ tuần 16 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 01/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tài nguyên nước
Thứ sáu, 28/01/2022, 10:57
Màu chữ Cỡ chữ
Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 01/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Sở Tài nguyên và Môi trường lấy mẫu nước mặt mỗi tháng 01 lần vào ngày 15 âm lịch tại 08 điểm đại diện ở các huyện, thị xã, thành phố (cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; cống Lầu Bằng, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai; Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long; cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân; Ngã tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu nước/mẫu. Kết quả như sau:

Qua phân tích các chỉ tiêu tại 08 điểm đo và so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, một số chỉ tiêu như: pH, DO (Oxy hòa tan), NO3- (Nitrat), Sắt và Coliforms đều trong giới hạn cho phép.

Các chỉ tiêu khác như:

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Tất cả các điểm đo đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,77 - 6,37 lần.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Tất cả các điểm đo đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,38 - 6,23 lần.

- Cl- (Clorua): Tại điểm đo Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) và sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) đạt tiêu chuẩn cho phép. Tất cả các điểm đo còn lại vượt tiêu chuẩn cho phép từ 4,42 - 32,7 lần.

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Tất cả các điểm đo đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 2,12 - 6,34 lần.

- NH4+ (Amoni): Tại điểm đo cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu), cống Cái Cùng (huyện Hoà Bình) vượt quy chuẩn cho phép từ 1,05 -1,49 lần. Các điểm đo còn lại đạt quy chuẩn cho phép.

- NO2- (Nitrit): Tại điểm đo Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi), sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) và cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,14 - 4,96 lần.

- Độ mặn: Tại các điểm đo Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) và sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) 10/00; Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) là 30/00; cống Cái Cùng (huyện Hoà Bình) cống Lầu Bằng, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai) là 110/00; Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) là 15%; cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu) là 18 0/00cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) là 200/00.

- Độ kiềm: Tại các điểm đo dao động từ 70 - 188 mg/l.

Số lượt xem: 518

Vũ Thị Hồng Ngọc - Chuyên viên Phòng TNN, Biến đổi khí hậu và Biển

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn