Kết quả công tác tuần 52; phương hướng, nhiệm vụ tuần 01/2023 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết luận Thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đất đối với Công ty Duyên Hải Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 51; phương hướng, nhiệm vụ tuần 52 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 12/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 11/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 12/2022 và 01/2023 tại các Trạm quan trắc quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 50; phương hướng, nhiệm vụ tuần 51 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TẬP HUẤN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU Kết quả công tác tuần 49; phương hướng, nhiệm vụ tuần 50 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hội nghị toàn quốc Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII Tập huấn Hướng dẫn vận hành và bảo trì thiết bị quan trắc tự động mực nước dưới đất do Dự án IGPVN tổ chức
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 10/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 11/2021 và tháng 12/2021

Tài nguyên nước
Thứ ba, 07/12/2021, 16:21
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 10/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 11/2021 và tháng 12/2021

Theo bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 10/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 11/2021 và tháng 12/2021 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597030M1); xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632020) và phường 1, thị xã Giá Rai (Q609030) như sau:

I. Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 10 năm 2021

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Mực nước trung bình tháng 10 có xu thế dâng hạ không đáng kể.

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,90m tại phường 7, TP.Bạc Liêu
(Q597020M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -11,14m tại xã Phước Long,
huyện Phước Long (Q632020).

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 9. Giá trị hạ thấp nhất là 0,13m tại phường 7, TP.Bạc Liêu(Q597030M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -13,54m tại xã Phước Long, huyện
Phước Long (Q632030), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,82m tại phường 1,
TX. Giá Rai (Q609030).

3. Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 9. Giá trị dâng cao là 0,06m tại phường 7, TP. Bạc Liêu (Q597040).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -13,50m tại xã Phước Long, huyện
Phước Long (Q632040), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,81m tại phường 1,
TX. Giá Rai (Q609040).

4. Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế dâng hạ không
đáng kể so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 0,16m tại phường 1, TX Giá Rai (Q609050).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -13,55m tại xã Phước Long, huyện
Phước Long (Q632050), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -14,52m tại phường 1,
TX. Giá Rai (Q609050).

5. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 9. Giá trị dâng cao là 0,14m tại Phường 1, TX. Giá Rai (Q609060) và giá trị hạ thấp là 0,07m tại Phường 7, TP.Bạc Liêu (Q59704TM1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -12,96m tại xã Phước Long, huyện
Phước Long (Q632060), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -14,17m tại phường 1,
TX. Giá Rai (Q609060).

Bảng 1. Tổng hợp độ sâu mực nước tháng 10/2021 (m)

STT

Công trình

Vị trí

Mực nước (m)

Nông nhất

Sâu nhất

Trung bình

II

Tầng chứa nước qp3

1

Q597020M1

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-11,12

-11,18

-11,14

2

Q632020

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-5,75

-5,93

-5,89

III

Tầng chứa nước qp2-3

1

Q597030M1

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-13,65

-13,80

-13,73

2

Q609030

Phường 1, thị xã Giá Rai

-15,79

-15,85

-15,83

3

Q632030

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-13,51

-13,58

-13,55

IIII

Tầng chứa nước qp1

1

Q597040

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-14,15

-14,25

-14,20

2

Q609040

Phường 1, thị xã Giá Rai

-15,77

-15,86

-15,81

3

Q632040

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-13,47

-13,54

-13,51

IIV

Tầng chứa nước n22

1

Q597050

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-13,82

-13,97

-13,87

2

Q609050

Phường 1, thị xã Giá Rai

-14,47

-14,62

-14,53

3

Q632050

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-13,51

-13,57

-13,55

VV

Tầng chứa nước n21

1

Q59704TM1

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-13,39

-13,48

-13,44

2

Q609060

Phường 1, thị xã Giá Rai

-14,13

-14,24

-14,18

3

Q632060

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-12,88

-13,07

-12,99

II. Dự báo mực nước dưới đất tháng 11 và tháng 12 năm 2021

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3).

Trong tháng 11 và tháng 12 mực nước có xu thế hạ.

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3).

Trong tháng 11 và tháng 12 mực nước có xu thế hạ.

3. Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1).

Trong tháng 11 và tháng 12 mực nước có xu thế dâng.

4. Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Trong tháng 11 và tháng 12 mực nước có xu thế dâng.

5. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Trong tháng 11 và tháng 12 mực nước có xu thế dâng.

Bảng 2. Tổng hợp độ sâu mực nước dự báo (m)

STT

Công trình

Vị trí

Mực nước dự báo

Ngày xuất hiện mực nước sâu nhất

Nông nhất

Sâu nhất

Trung bình

II

Tầng chứa nước qp3

1

Q597020M1

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-11,14

-11,20

-11,17

19/11/2021

2

Q632020

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-5,83

-5,92

-5,86

19/11/2021

III

Tầng chứa nước qp2-3

1

Q597030M1

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-13,72

-13,95

-13,83

25/11/2021

2

Q609030

Phường 1, thị xã Giá Rai

-15,81

-15,91

-15,86

26/10/2021

3

Q632030

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-13,45

-13,60

-13,51

25/11/2021

IIII

Tầng chứa nước qp1

1

Q597040

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-14,05

-14,18

-14,13

30/10/2021

2

Q609040

Phường 1, thị xã Giá Rai

-15,81

-15,91

-15,87

17/11/2021

3

Q632040

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-13,33

-13,51

-13,43

17/11/2021

IIV

Tầng chứa nước n22

1

Q597050

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-13,76

-13,92

-13,86

07/11/2021

2

Q609050

Phường 1, thị xã Giá Rai

-14,49

-14,62

-14,56

05/11/2021

3

Q632050

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-13,53

-13,62

-13,57

20/11/2021

VV

Tầng chứa nước n21

1

Q59704TM1

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-13,43

-13,61

-13,48

19/11/2021

2

Q609060

Phường 1, thị xã Giá Rai

-14,05

-14,22

-14,17

09/11/2021

Số lượt xem: 274

Vũ Thị Hồng Ngọc - Chuyên viên Phòng TNN, BĐKH và Biển

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn