Kết quả công tác tuần 47; phương hướng, nhiệm vụ tuần 48 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 46; phương hướng, nhiệm vụ tuần 47 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 45; phương hướng, nhiệm vụ tuần 46 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tình hình khí tượng, thủy văn tháng 10/2022, dự báo tình hình khí tượng, thủy văn tháng 11/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu (Khoá XVI) Kết quả công tác tuần 44; phương hướng, nhiệm vụ tuần 45 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 43; phương hướng, nhiệm vụ tuần 44 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 10 năm 2022 Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 10/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 9/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 10, 11/2022 tại các Trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sở Tài nguyên và Môi trường điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

Tin thời sự
Thứ năm, 06/10/2022, 19:31
Màu chữ Cỡ chữ
Sở Tài nguyên và Môi trường điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

Nhằm sắp xếp kiện toàn các phòng, đơn vị của Sở. Ngày 05 tháng 10 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai Quyết định về công tác cán bộ. Thành phần tham dự gồm: Ông Nguyễn Bình Thuận, Giám đốc Sở; ông Lữ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở; Lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức của Văn phòng Sở; Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển; Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường.

Thừa ủy quyền Giám đốc Sở, bà Hồ Thị Hồng Lý, Phó Chánh Văn phòng Sở  Tài nguyên và Môi trường công bố Quyết định số 570/QĐ-STNMT, 571/QĐ-STNMT, 572/QĐ-STNMT ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu về việc điều động, bổ nhiệm ông Phạm Minh Hải, Trưởng Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường; ông Mai Thanh Thành, Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, giữ chức vụ Trưởng Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển; bà Giang Dạ Thảo, Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm.

Ông Nguyễn Bình Thuận, Giám đốc Sở trao Quyết định cho ông Phạm Minh Hải, ông Mai Thanh Thành và bà Giang Dạ Thảo

Cũng tại buổi lễ, Ông Nguyễn Bình Thuận, Giám đốc Sở mong rằng ông Phạm Minh Hải, ông Mai Thanh Thành và bà Giang Dạ Thảo với cương vị mới gắn bó cùng tập thể đơn vị phụ trách phát huy hơn nữa vai trò tham mưu cho Lãnh đạo Sở để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Số lượt xem: 152

Thu Mịnh - Văn phòng Sở

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn