Kết quả công tác tuần 47; phương hướng, nhiệm vụ tuần 48 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 46; phương hướng, nhiệm vụ tuần 47 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 45; phương hướng, nhiệm vụ tuần 46 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tình hình khí tượng, thủy văn tháng 10/2022, dự báo tình hình khí tượng, thủy văn tháng 11/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu (Khoá XVI) Kết quả công tác tuần 44; phương hướng, nhiệm vụ tuần 45 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 43; phương hướng, nhiệm vụ tuần 44 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 10 năm 2022 Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 10/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 9/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 10, 11/2022 tại các Trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 10/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tài nguyên nước
Thứ sáu, 28/10/2022, 14:04
Màu chữ Cỡ chữ
Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 10/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Sở Tài nguyên và Môi trường lấy mẫu nước mặt mỗi tháng 01 lần vào ngày 15 âm lịch tại 08 điểm đại diện ở các huyện, thị xã, thành phố (cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; cống Lầu Bằng, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai; Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long; cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân; Ngã tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu nước/mẫu. Kết quả như sau:

 

Qua phân tích các chỉ tiêu tại 08 điểm đo và so sánh với QCVN 08-MT: 2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt, một số chỉ tiêu như: pH, DO (Oxy hòa tan), NO3- (Nitrat) và Coliforms đều trong giới hạn cho phép.

Các chỉ tiêu khác như:

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Tất cả các điểm đo có giá trị vượt quy chuẩn cho phép từ 1,63 - 3,92 lần.

- Cl- (Clorua): Tại điểm đo Ngã tư xã Ninh Quới (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép; tại sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) vượt tiêu chuẩn cho phép nhưng rất ít. Tất cả các điểm đo còn lại đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,84 - 32,49  lần.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Tất cả các điểm đo có giá trị vượt quy chuẩn cho phép từ 1,51 - 3,57 lần.

- NO2- (Nitrit): Tại điểm đo cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) đạt quy chuẩn cho phép. Tất cả các điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép với mức vượt từ 1,04 - 3,28 lần.

- Sắt: Tại Ngã tư xã Ninh Quới (huyện Hồng Dân) vượt quy chuẩn cho phép 1,75 lần. Tất cả các điểm đo còn lại đạt quy chuẩn cho phép.

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Tất cả các điểm đo đều có giá trị vượt quy chuẩn cho phép từ 1,54 - 16,32 lần.

- Độ mặn: Tại Ngã tư xã Ninh Quới (huyện Hồng Dân) là 00/00 ; 02 điểm đo sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) và Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) là 01 0/00; tại 02 điểm đo Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) và cống Lầu Bằng, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai) là 020/00; cống Cái Cùng (huyện Hoà Bình) 120/00; cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) là 160/00; cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu) là 190/00.

- Độ kiềm: Tại các điểm đo dao động từ 36 - 139 mg/l.

Số lượt xem: 91

Vũ Thị Hồng Ngọc - Chuyên viên Phòng TNN, BĐKH và Biển

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn