Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia Hội thảo trực tuyến “Tham vấn các mô hình ưu tiên trong kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam” Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường do UBND tỉnh ban hành Kết quả công tác tuần 12; phương hướng, nhiệm vụ tuần 13 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 11; phương hướng, nhiệm vụ tuần 12 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo 20 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Bạc Liêu Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường Thẩm định đề cương nhiệm vụ: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2023 Kết quả công tác tuần 08; phương hướng, nhiệm vụ tuần 09 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 07; phương hướng, nhiệm vụ tuần 08 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 10/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tài nguyên nước
Thứ sáu, 28/10/2022, 14:04
Màu chữ Cỡ chữ
Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 10/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Sở Tài nguyên và Môi trường lấy mẫu nước mặt mỗi tháng 01 lần vào ngày 15 âm lịch tại 08 điểm đại diện ở các huyện, thị xã, thành phố (cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; cống Lầu Bằng, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai; Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long; cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân; Ngã tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu nước/mẫu. Kết quả như sau:

 

Qua phân tích các chỉ tiêu tại 08 điểm đo và so sánh với QCVN 08-MT: 2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt, một số chỉ tiêu như: pH, DO (Oxy hòa tan), NO3- (Nitrat) và Coliforms đều trong giới hạn cho phép.

Các chỉ tiêu khác như:

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Tất cả các điểm đo có giá trị vượt quy chuẩn cho phép từ 1,63 - 3,92 lần.

- Cl- (Clorua): Tại điểm đo Ngã tư xã Ninh Quới (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép; tại sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) vượt tiêu chuẩn cho phép nhưng rất ít. Tất cả các điểm đo còn lại đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,84 - 32,49  lần.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Tất cả các điểm đo có giá trị vượt quy chuẩn cho phép từ 1,51 - 3,57 lần.

- NO2- (Nitrit): Tại điểm đo cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) đạt quy chuẩn cho phép. Tất cả các điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép với mức vượt từ 1,04 - 3,28 lần.

- Sắt: Tại Ngã tư xã Ninh Quới (huyện Hồng Dân) vượt quy chuẩn cho phép 1,75 lần. Tất cả các điểm đo còn lại đạt quy chuẩn cho phép.

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Tất cả các điểm đo đều có giá trị vượt quy chuẩn cho phép từ 1,54 - 16,32 lần.

- Độ mặn: Tại Ngã tư xã Ninh Quới (huyện Hồng Dân) là 00/00 ; 02 điểm đo sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) và Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) là 01 0/00; tại 02 điểm đo Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) và cống Lầu Bằng, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai) là 020/00; cống Cái Cùng (huyện Hoà Bình) 120/00; cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) là 160/00; cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu) là 190/00.

- Độ kiềm: Tại các điểm đo dao động từ 36 - 139 mg/l.

Số lượt xem: 332

Vũ Thị Hồng Ngọc - Chuyên viên Phòng TNN, BĐKH và Biển

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn