Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 8/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 9, 10/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tài nguyên nước
Thứ năm, 06/10/2022, 19:21
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 8/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 9, 10/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Theo bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 8/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 9, 10/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597030M1); xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632020) và phường 1, thị xã Giá Rai (Q609030) như sau:

I. Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 8/2022

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 dâng hạ không đáng kể so với tháng 7. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,93 m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632020) và sâu nhất là -12,07 m tại phường 7, TP.Bạc Liêu (Q597020M1).

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 dâng hạ không đáng kể so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,14m tại phường 1, TX. Giá Rai (Q609030). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -13,98m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632040) và sâu nhất là -16,24m tại phường 1, TX. Giá Rai (Q609040).

3. Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 dâng hạ không rõ ràng so với tháng 7. Giá trị hạ thấp nhất là 0,26m tại Phường 7, TP. Bạc Liêu (Q597040) và giá trị dâng cao nhất là 0,11m tại Phường 1, TX. Giá Rai (Q609040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -14,05m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632040) và sâu nhất là -16,14m tại phường 1, TX. Giá Rai (Q609040).

4. Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 dâng hạ không rõ ràng so với tháng 7. Giá trị hạ thấp nhất là 0,17m tại phường 7, TP. Bạc Liêu (Q597050) và giá trị dâng cao nhất là 0,06m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632050). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -13,99m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632050) và sâu nhất là -14,96m tại phường 1, TX. Giá Rai (Q609050).

5. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 dâng hạ không đáng kể so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,06m tại phường 1, TX. Giá Rai (Q609060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -13,45m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632060) và sâu nhất là -14,65m tại Phường 1, TX. Giá Rai (Q609060).

          II. Dự báo mực nước dưới đất tháng 9, 10/2022

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3).

Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước có xu thế dâng.

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3).

Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước có xu thế dâng là chính.

3. Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1).

Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước có xu thế hạ.

4. Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước có xu thế hạ là chính.

5. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

           Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước có xu thế dâng.        

Xem chi tiết: Tổng hợp độ sâu mực nước tháng 8/2022; Tổng hợp độ sâu mực nước dự báo tháng 9, 10/2022 tại đây !

 

Số lượt xem: 514

 Vũ Thị Hồng Ngọc - Chuyên viên Phòng TNN, BĐKH và Biển

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn