Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 9/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tài nguyên nước
Thứ năm, 06/10/2022, 19:27
Màu chữ Cỡ chữ
Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 9/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Sở Tài nguyên và Môi trường lấy mẫu nước mặt mỗi tháng 01 lần vào ngày 15 âm lịch tại 08 điểm đại diện ở các huyện, thị xã, thành phố (cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; cống Lầu Bằng, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai; Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long; cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân; Ngã tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu nước/mẫu. Kết quả như sau:

Qua phân tích các chỉ tiêu tại 08 điểm đo và so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, một số chỉ tiêu như: pH, DO (Oxy hòa tan), NO3- (Nitrat) và Coliforms đều trong giới hạn cho phép.

Các chỉ tiêu khác như:

- NH4+ (Amoni): Tất cả các điểm đo đều có giá trị tổng chất rắn lơ lửng vượt quy chuẩn cho phép từ 1,21 - 2,8 lần.

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Tại điểm đo ngã tư xã Ninh Quới (huyện Hồng Dân)  đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại có giá trị vượt quy chuẩn cho phép từ 1,13 - 4,17 lần.

- Cl- (Clorua): Tại điểm đo sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) và ngã tư xã Ninh Quới (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Tất cả các điểm đo còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 1,48 - 48,19 lần.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Tại điểm đo cống Lầu Bằng, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai) và ngã tư xã Ninh Quới (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Tất cả các điểm đo còn lại đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,07 - 3,78  lần.

- NO2- (Nitrit): Tất cả các điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép với mức vượt từ 1,24 - 2,04 lần

- Sắt: Tại điểm đo sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) vượt quy chuẩn cho phép 1,1 lần. Tất cả các điểm đo còn lại đạt quy chuẩn cho phép.

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Tất cả các điểm đo đều có giá trị tổng chất rắn lơ lửng vượt quy chuẩn cho phép với mức vượt từ 1,14 - 5,78 lần.

- Độ mặn: Tại 02 điểm đo sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) và ngã tư xã Ninh Quới (huyện Hồng Dân) là 00/00 ; cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) và ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) là 13 0/00 ; cống Lầu Bằng, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai) là 030/00; Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) là 010/00; cống Cái Cùng (huyện Hoà Bình) 290/00; cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu) là 300/00.

- Độ kiềm: Tại các điểm đo dao động từ 68 - 189 mg/l.                                                                                            

Số lượt xem: 324

Vũ Thị Hồng Ngọc - Chuyên viên Phòng TNN, BĐKH và Biển

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn