Kết quả công tác tuần 47; phương hướng, nhiệm vụ tuần 48 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 46; phương hướng, nhiệm vụ tuần 47 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 45; phương hướng, nhiệm vụ tuần 46 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tình hình khí tượng, thủy văn tháng 10/2022, dự báo tình hình khí tượng, thủy văn tháng 11/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu (Khoá XVI) Kết quả công tác tuần 44; phương hướng, nhiệm vụ tuần 45 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 43; phương hướng, nhiệm vụ tuần 44 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 10 năm 2022 Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 10/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 9/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 10, 11/2022 tại các Trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu (Khoá XVI)

Tin thời sự
Thứ ba, 08/11/2022, 10:32
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu (Khoá XVI)

Thực hiện Công văn số 1544-CV/ĐUK ngày 31/10/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc mời dự Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chương trình của Tỉnh ủy (khoá XVI).

Ngày 03 tháng 11 năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cho hơn 80 cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị bằng hình thức trực tuyến.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Báo cáo viên là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Tỉnh ủy triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 21/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI “Về giảm nghèo bền vững đến năm 2025”; Chương trình số 39-CTr/TU ngày 12/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 137-KL/TU ngày 07/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 17/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV về đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Sau Hội nghị quán triệt, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch về các chuyên đề nêu trên. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Số lượt xem: 60

Yến Uyên - Văn phòng Sở

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn