Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 11/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 12/2022 và 01/2023 tại các Trạm quan trắc quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tài nguyên nước
Thứ ba, 27/12/2022, 08:11
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 11/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 12/2022 và 01/2023 tại các Trạm quan trắc quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Theo bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 11/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 12/2022 và 01/2023 tại các Trạm quan trắc quốc gia động thái nước dưới đất tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597030M1); xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632020) và phường 1, thị xã Giá Rai (Q609030) như sau:

I. Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 11 năm 2022

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 dâng hạ không đáng kể so với tháng 10. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,88m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632020) và sâu nhất là -12,26m tại phường 7, TP.Bạc Liêu (Q597020M1). 

 2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 dâng hạ không đáng kể so với tháng 10. Giá trị dâng cao nhất là 0,1m tại Phường 7, TP. Bạc Liêu (Q597030M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -14,06m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632040) và sâu nhất là -16,2m tại Phường 1, TX. Giá Rai (Q609040). 

3. Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 dâng hạ không đáng kể so

với tháng 10. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -14,13m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632040) và sâu nhất là -16,03m tại Phường 1, TX. Giá Rai (Q609040).  

 4. Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 dâng hạ không đáng kể so với tháng 10. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -14,04m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632050) và sâu nhất là -14,95m tại Phường 1, TX. Giá Rai (Q609050).

5. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 dâng hạ không đáng kể so với tháng 10. Giá trị hạ thấp là 0,1m tại Phường 7, TP. Bạc Liêu (Q59704TM1).       Mực nước trung bình tháng nông nhất là -13,48m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632060) và sâu nhất là -14,72m tại Phường 7, TP.Bạc Liêu (Q59704TM1).

          II. Dự báo mực nước dưới đất tháng 12/2022 và 01/2023

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3).

            Trong tháng 12/2022 và tháng 01/2023 mực nước có xu thế hạ.

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3).

Trong tháng 12/2022 và tháng 01/2023 mực nước có xu thế hạ.

3. Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1).

Trong tháng 12/2022 và tháng 01/2023 mực nước có xu thế hạ, tại TX. Giá Rai có xu thế dâng.

4. Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Trong tháng 12/2022 và tháng 01/2023 mực nước có xu thế hạ, tại TX. Giá Rai có xu thế dâng.

5. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

           Trong tháng 12/2022 và tháng 01/2023 mực nước có xu thế dâng và hạ.

Xem chi tiết: Tổng hợp độ sâu mực nước tháng 11/2022; Tổng hợp độ sâu mực nước dự báo tháng 12/2022 tại đây !

Số lượt xem: 446

Vũ Thị Hồng Ngọc - Chuyên viên Phòng TNN, BĐKH và Biển

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn