Kết quả công tác tuần 52; phương hướng, nhiệm vụ tuần 01/2023 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết luận Thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đất đối với Công ty Duyên Hải Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 51; phương hướng, nhiệm vụ tuần 52 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 12/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 11/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 12/2022 và 01/2023 tại các Trạm quan trắc quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 50; phương hướng, nhiệm vụ tuần 51 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TẬP HUẤN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU Kết quả công tác tuần 49; phương hướng, nhiệm vụ tuần 50 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hội nghị toàn quốc Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII Tập huấn Hướng dẫn vận hành và bảo trì thiết bị quan trắc tự động mực nước dưới đất do Dự án IGPVN tổ chức
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 11/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tài nguyên nước
Thứ hai, 05/12/2022, 19:58
Màu chữ Cỡ chữ
Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 11/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Sở Tài nguyên và Môi trường lấy mẫu nước mặt mỗi tháng 01 lần vào ngày 15 âm lịch tại 08 điểm đại diện ở các huyện, thị xã, thành phố (cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; cống Lầu Bằng, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai; Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long; cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân; Ngã tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu nước/mẫu. Kết quả như sau:

Qua phân tích các chỉ tiêu tại 08 điểm đo và so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, một số chỉ tiêu như: pH, DO (Oxy hòa tan), NO3- (Nitrat) và Coliforms đều trong giới hạn cho phép.

Các chỉ tiêu khác như:

- NH4+ (Amoni): Tại điểm đo Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,01 - 1,34 lần. Tất cả các điểm đo còn lại đạt quy chuẩn cho phép.

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Chỉ có điểm đo Ngã tư xã Ninh Quới (huyện Hồng Dân) đạt tiêu chuẩn cho phép. Tất cả các điểm đo còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 1,04 - 2,62 lần.

- Cl- (Clorua): Tất cả các điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép từ 2 - 31,1  lần.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Chỉ có điểm đo Ngã tư xã Ninh Quới (huyện Hồng Dân) đạt tiêu chuẩn cho phép. Tất cả các điểm đo còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 1,02 - 2,67 lần.

- NO2- (Nitrit): Tại điểm đo cống Lầu Bằng, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai), cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) đạt quy chuẩn cho phép. Tất cả các điểm đo còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 1,04 - 2,96 lần

- Sắt: Tại Ngã tư xã Ninh Quới (huyện Hồng Dân), sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) vượt quy chuẩn cho phép 1,71 - 1,73 lần. Tất cả các điểm đo còn lại đạt quy chuẩn cho phép.

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Tất cả các điểm đo đều có giá trị vượt quy chuẩn cho phép từ 1,34 - 10,24 lần.

- Độ mặn: Tại Ngã tư xã Ninh Quới (huyện Hồng Dân) và sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) là 00/00 ; Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) là 01 0/00; cống Lầu Bằng, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai) là 020/00; Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) là 030/00 ; Cái Cùng (huyện Hoà Bình) 060/00; cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) là 120/00; cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu) là 180/00.

- Độ kiềm: Tại các điểm đo dao động từ 47 - 108 mg/l.

Số lượt xem: 63

Vũ Thị Hồng Ngọc - Chuyên viên Phòng TNN, BĐKH và Biển

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn