Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 12/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tài nguyên nước
Thứ ba, 27/12/2022, 08:18
Màu chữ Cỡ chữ
Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 12/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

                 Sở Tài nguyên và Môi trường lấy mẫu nước mặt mỗi tháng 01 lần vào ngày 15 âm lịch tại 08 điểm đại diện ở các huyện, thị xã, thành phố (cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; cống Lầu Bằng, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai; Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long; cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân; Ngã tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu nước/mẫu. Kết quả như sau:

                Qua phân tích các chỉ tiêu tại 08 điểm đo và so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, một số chỉ tiêu như: pH, DO (Oxy hòa tan), NO3- (Nitrat) và Coliforms đều trong giới hạn cho phép.

Các chỉ tiêu khác như:

- NH4+ (Amoni): Tại điểm đo Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi); cống Lầu Bằng, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai); cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) đạt quy chuẩn cho phép. Tất cả các điểm đo còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 1,53 - 1,92 lần.

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Tại điểm đo Ngã tư xã Ninh Quới (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Tất cả các điểm đo có giá trị vượt quy chuẩn cho phép từ 1,15 - 3,18 lần.

- Cl- (Clorua): Tại điểm đo Ngã tư xã Ninh Quới (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép và sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Tất cả các điểm đo còn lại đều vượt quy chuẩn cho phép từ 2,18 - 36,54 lần.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Tại điểm đo Ngã tư xã Ninh Quới (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Tất cả các điểm đo có giá trị vượt quy chuẩn cho phép từ 1- 2,95 lần.

- NO2- (Nitrit): Tất cả các điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép với mức vượt từ 1,12 - 4,1 lần

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Tất cả các điểm đo đều có giá trị vượt quy chuẩn cho phép từ 2,66 - 11,58 lần.

- Độ mặn: Tại Ngã tư xã Ninh Quới (huyện Hồng Dân), sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) là 00/00 ; Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) là 010/00; tại 04 điểm đo: Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long), cống Lầu Bằng, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai), cống Cái Cùng (huyện Hoà Bình), cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu) là 020/00 và cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) là 120/00.

- Độ kiềm: Tại các điểm đo dao động từ 37 - 125 mg/l.                                                                                              

Số lượt xem: 266

  Vũ Thị Hồng Ngọc - Chuyên viên Phòng TNN, BĐKH và Biển

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn